Pomiń nawigację

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

Wsparcie dla innowacyjnych przedsiębiorstw na wszystkich etapach:
od pomysłu, przez badania i rozwój aż do wprowadzenia innowacji na rynek.

Programy Operacyjne składają się z działań, głównie dofinansowań, wspierających przedsiębiorstwa z różnych branż i regionów.

Celem Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (POIR) jest wsparcie przedsiębiorstw, które  realizują innowacyjne projekty.

Twoje przedsiębiorstwo może otrzymać dofinansowanie na projektowanie i wdrażanie innowacyjnych produktów i usług.

Eksperymentuj, badaj, projektuj i wprowadzaj na rynek produkty z naszym wsparciem.

Na co przeznaczone są dofinansowania w ramach działań POIR?

 • Na aktywność przedsiębiorstw w działalności B+R+I (badania, rozwój, innowacje) oraz wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach.

 • POIR przez działania finansowe wspiera innowacyjność w wielu obszarach:

  - projektowanie produktów i usług

  - wdrażanie ich

  - uruchomienie biznesu (start upów)

  - ochronę wzorów i patentów

  - wejście na rynki zagraniczne
Kto może otrzymać dofinansowanie w ramach działań POIR?

Kto może otrzymać dofinansowanie w ramach działań POIR?

 • Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (sprawdź definicję).

 • Przedsiębiorstwa prowadzące projekty i działania związane z wybranymi, najbardziej perspektywicznymi branżami/specjalizacjami, które mają największy potencjał innowacyjności. Lista Krajowych Inteligentnych Specjalizacji (KIS) zawiera spis branż z obszarów:

  - zdrowe społeczeństwo

  - biogospodarka rolno-spożywcza, leśno-drzewna i środowiskowa,

  - zrównoważona energetyka,

  - surowce naturalne i gospodarka odpadami,

  - innowacyjne technologie i procesy przemysłowe.

Jakie będą efekty POIR

 • Ponad 12 tysięcy firm otrzyma wsparcie na prace badawczo-rozwojowe i innowacje
 • Co najmniej 20,5 tysiąca nowych miejsc pracy
 • 4,4 mld euro własnych środków na działalność innowacyjną uruchomią firmy biorące udział w Programie

Znajdź dofinansowanie w Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

Badania i inwestycje

Dokapitalizowanie

Działalność zagraniczna

Na start

Szkolenia i doradztwo

Współpraca i partnerzy

Wzornictwo i projektowanie

Dowiedz się więcej o POIR

Kilkaset kursów online i tysiące szkoleń stacjonarnych dla Ciebie