Granty na Eurogranty

Dzwonek

Zmiana w dokumentacji konkursowej w poddziałaniu 2.3.6 Granty na Eurogranty

Sprawdź szczegóły

Nabór został zakończony

Cel finansowania: Pomoc finansowa na pokrycie wydatków związanych z przygotowaniem projektu do realizacji w ramach Programu UE

 
 

 

 
 

Ogłoszenie konkursu

19 grudnia 2019

 
 

 

 
 

Start składania wniosków

21 stycznia 2020

 
 

 

Koniec przyjmowania wniosków

12 stycznia 2021

 • Maksymalne dofinansowanie

  280 060 zł

 • Wartość projektu (koszty kwalifikowane)

  280 060 zł

 • Wkład własny

  0%

 • Miejsce realizacji projektu

  Polska i zagranica

 • Zasięg terytorialny projektu

  Polska i zagranica

 • Dla kogo

  MŚP

Szczegóły dofinansowania

Celem konkursu jest sfinansowanie kosztów przygotowania projektu planowanego do realizacji w ramach jednego z programów Unii Europejskiej, w szczególności: Horyzont 2020, COSME, Kreatywna Europa, LIFE.

Na co możesz przeznaczyć dofinansowanie?

 • na sfinansowanie kosztów usługi doradczej, dzięki której przygotujesz projekt
 • na sfinansowanie kosztów opracowania studium wykonalności lub dokumentu równoważnego, jeśli jest wymagane w danym Programie UE
 • na organizację spotkań związanych z przygotowaniem projektu, w tym koszty poszukiwania partnerów projektu oraz koszty podróży służbowych i wynagrodzeń pracowników biorących udział w spotkaniach, a także koszty prezentacji wniosku o dofinansowanie/aplikacji przed komisją oceny projektów powołaną przez organizatora konkursu
 • na sfinansowanie kosztów tłumaczenia dokumentacji aplikacyjnej przedkładanej organizatorowi konkursu 
Na co możesz przeznaczyć dofinansowanie?
Kto może otrzymać dofinansowanie?

Kto może otrzymać dofinansowanie?

Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, które mają siedzibę lub oddział na terenie Polski i planują ubiegać się o dofinansowanie w konkursach organizowanych w ramach Programów UE w charakterze:

 • projektodawcy, w przypadku samodzielnego aplikowania,
 • koordynatora, partnera projektu lub członka konsorcjum, ubiegającego się wspólnie o dofinansowanie.

Gdzie mogę się dowiedzieć więcej o programach UE?

Zapoznaj się z serią artykułów na temat programów UE powiązanych z działaniem PARP „Granty na eurogranty”, które ma na celu wspierać beneficjentów starających się o realizację projektów:

Gdzie mogę się dowiedzieć więcej o programach UE?

Ile możesz otrzymać?

Możesz otrzymać maksymalnie

280 060 zł

Całkowity koszt projektu musi zamknąć się w kwocie

280 060 zł

Pula środków w konkursie: 5 000 000,00 zł

Nie masz pewności, czy to odpowiedni program finansowania dla twojej firmy?

Napisz lub zadzwoń na infolinie

Terminy zgłoszeń

Nabór został zakończony

Dokumenty

Polecane poradniki, raporty i katalogi

Programy Ramowe Unii Europejskiej w perspektywie finansowej 2014-2020

Poradnik

Programy Ramowe Unii Europejskiej w perspektywie finansowej 2014-2020

Zobacz
Business Travel – Zagraniczne Podróże Służbowe

Poradnik

Business Travel – Zagraniczne Podróże Służbowe

Zobacz
Finansowanie przedsięwzięć innowacyjnych w MSP

Poradnik

Finansowanie przedsięwzięć innowacyjnych w MSP

Zobacz

Inne dofinansowania, które mogą Cię zainteresować

+

Wyszukiwarka dofinansowań