Artykuły

Porady, informacje, analizy i omówienia ważnych zagadnień dla przedsiębiorców i prowadzenia biznesu.

Temat

20 grudzień 2018

Skierowanie pracownika do pracy za granicą. Wybrane aspekty

Pracownicy zatrudnieni w polskich przedsiębiorstwach coraz częściej są kierowani do wykonywania pracy poza granicami Polski, co jest związane z szeregiem pytań w przedmiocie prawa pracy, ubezpieczeń społecznyc...

20 grudzień 2018

Produkty dedykowane na rynki. Prawo do decydowania o ich wprowadzeniu

Globalizacja ekonomiczna i technologiczna pozwala przedsiębiorcom na oferowanie usług i produktów praktycznie na całym świecie. Bariery takie jak odległość czy różnice kulturowe przestają mieć znaczenie i ...

20 grudzień 2018

Ekonomia współdzielenia. Rozwój nowych form działalności gospodarczej

Zjawiskiem, na które zwraca się coraz częściej uwagę w państwach członkowskich Unii Europejskiej, jest coś, co określa się jako sharing economy albo collaborative economy. W Polsce nazywa się to po prostu e...

20 grudzień 2018

Europejskie postępowanie w sprawie drobnych roszczeń. Jednolite postępowanie rozpoznawcze w europejskim prawie procesowym cywilnym

Motywem, jaki przyświecał przyjęciu rozporządzenia nr 861/2007 ustanawiającego europejskie postępowanie w sprawie drobnych roszczeń, było uproszczenie i przyspieszenie postępowania spornego dotyczącego drobn...

20 grudzień 2018

Oznakowanie ekologiczne dla detergentów

12 lipca 2017 roku opublikowano Decyzje Komisji Europejskiej ustanawiające kryteria oznakowania ekologicznego dla poszczególnych kategorii detergentów.

20 grudzień 2018

Implementacja Dyrektywy dot. wymiany informacji podatkowej

Ustawa z dnia 9 marca 2017 r. o wymianie informacji podatkowej z innymi państwami wprowadza do polskiego porządku prawnego postanowienia Dyrektywy 2014/107/UE.

20 grudzień 2018

Delegowanie pracowników w ramach świadczenia usług

Przy świadczeniu usług konwencjonalnych podstawowe znaczenie ma czynnik ludzki, gdyż jego zróżnicowanie i konieczność adaptacji do zmiennych potrzeb klientów zdają się ograniczać mechanizację, charakteryzu...

20 grudzień 2018

Ekologiczne i energooszczędne budownictwo. Moda czy konieczność spełnienia wymagań i standardów UE?

Koncepcja pasywnego, zrównoważonego i tzw. zielonego budownictwa narodziła się już we wczesnych latach 70-tych ubiegłego stulecia, kiedy kryzys energetyczny i zanieczyszczenie środowiska zwróciły uwagę społ...

20 grudzień 2018

Renomowane znaki towarowe. Rozszerzona ochrona w świetle orzecznictwa

Znaki towarowe pełnią niezwykle istotną funkcję w obrocie – przede wszystkim pozwalają na odróżnianie towarów lub usług jednego przedsiębiorstwa od towarów lub usług innego, ale także stanowią nośnik ...

20 grudzień 2018

Profilowanie. Uregulowanie zjawiska w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych

Od 25 maja 2018 r. podmioty stosujące profilowanie będą działały w zupełnie innych realiach prawnych niż obecnie. Począwszy od tego dnia, będą bowiem stosowane przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskie...

Finansowania, które mogą Cię zainteresować

Wybrane filtry: 2

Przywróć domyślny widok

+

Wybrane filtry: 2

Przywróć domyślny widok