Elektro ScaleUp

Nabór został zakończony

Cel finansowania: Wsparcie dla rozwoju start-upów w branży elektromobilności

 
 

 

 
 

Start składania wniosków

1 sierpnia 2019

 
 

 

Koniec przyjmowania wniosków

31 sierpnia 2019

 • logo Electro ScaleUP
 • Maksymalne dofinansowanie

  550 000 zł

 • Wkład własny

  0%

 • Miejsce realizacji projektu

  Polska

 • Zasięg terytorialny projektu

  Polska i zagranica

 • Dla kogo

  Start-upy

Szczegóły dofinansowania

Celem konkursu Elektro ScaleUp jest zapewnienie wsparcia dla dynamicznego rozwoju start-upów w branży elektromobilności i pomoc w zdobyciu pierwszego/przełomowego zlecenia. Zyskasz indywidualną opiekę ekspertów z techBrainers, fundusz Larg, Synerise i dużych przedsiębiorstw: TAURON, PKN ORLEN, Carrefour i Siemens.

Na co możesz przeznaczyć dofinansowanie?

 • rozwój technologii i przygotowanie jej do wdrożenia
 • usługi mentorskie, doradcze
 • dostęp do wysokiej klasy specjalistów (np. z zakresu prawa i księgowości)
 • szkolenia
 • działania networkingowe łączące start-upy z dużymi i średnimi przedsiębiorstwami (potencjalnymi odbiorcami
 • technologii i produktów)
 • analizę umów (np. inwestycyjnych, partnerskich czy licencyjnych) i wycenę spółki.
 • opracowanie modelu współpracy start-upu z odbiorcą technologii
 • dostęp do infrastruktury badawczej i ekspertów z zakresu e-mobility
Na co możesz przeznaczyć dofinansowanie?
Co jeszcze zyskasz?

Co jeszcze zyskasz?

 • Możliwość pozyskania przedsiębiorstw jako strategicznych lead customers lub users.
 • Możliwość przedstawienia swojego projektu przed techBrainers R&D Club – społecznością liderów B+R, zrzeszającej ponad 170 dyrektorów i managerów działań badawczo – rozwojowych najbardziej innowacyjnych polskich firm.
 • Możliwość pozyskania dodatkowych inwestorów spośród renomowanych funduszy VC: Boosters VC, Prometeia, Leonarto.
 • Referencje od dużego klienta i możliwość dalszej współpracy.
 • Promocję i Demo Days po każdej zakończonej rundzie akceleracji.

Kto może otrzymać dofinansowanie?

 • Osoba prawna prowadząca działalność gospodarczą na terytorium Polski w formie spółki kapitałowej, która:
   
  • posiada status mikroprzedsiębiorstwa lub małego przedsiębiorstwa,
  • nie jest powiązana kapitałowo lub osobowo z Operatorem (techBrainers sp. z o.o.),
  • nie była notowana na giełdzie w okresie do 5 lat od dnia jej rejestracji w odpowiednim rejestrze i która nie dokonała podziału zysków i nie została utworzona w wyniku połączenia.
 • Osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej oraz przedsiębiorcy prowadzących działalność gospodarczą w formach niż wyżej wskazane mogą zostać warunkowo zakwalifikowane do programu akceleracyjnego, jeśli spełnią powyższe wymogi najpóźniej w dniu podpisania umowy.
Kto może otrzymać dofinansowanie?
Więcej informacji

Więcej informacji

Pilot Maker Electro  prowadzony jest przez operatora programu techBrainers, który ma za zadanie zintegrować kluczowych graczy branży e-mobilności w Polsce oraz stworzyć przestrzeń do wspólnych projektów w ramach branżowego HUBu innowacji.


Więcej informacji na stronie: www.pilotmaker.pl

Więcej informacji w „Warunkach uczestnictwa w programie akceleracyjnym

Ile możesz otrzymać?

Możesz otrzymać maksymalnie

550 000 zł

Maksymalnie możesz otrzymać do 100% kosztów kwalifikowanych projektu, co oznacza, że nie musisz mieć wkładu własnego.

Całkowita kwota środków na dofinansowanie projektów

Możesz otrzymać maksymalnie 550 000 zł w tym:

- do 500 tys. zł dofinansowania projektu na rozwój technologii i przygotowanie jej do wdrożenia

- do 50 tys. zł na zakup usług prawnych, księgowych i doradczych.
 

Pula środków w konkursie to 10 000 000 zł

Zobacz film

Nie masz pewności, czy to odpowiedni program finansowania dla twojej firmy?

Napisz lub zadzwoń na infolinie 22 574 07 07 oraz 0 801 332 202

Terminy zgłoszeń

Nabór został zakończony

FAQ

Pomoc de minimis to wsparcie ze środków publicznych dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców. Wartość dofinansowania udzielonego jednej firmie w trakcie 3 lat kalendarzowych nie może przekroczyć 200 tys. euro, natomiast dla firm z sektora transportu drogowego 100 tys. euro (wyjątek stanowią firmy, w których transport jest jednym z elementów usługi, np.: pocztowej, kurierskiej czy zbierania odpadów).

Przedsiębiorca może otrzymać pomoc de minimis na szkolenia i inwestycje lub w formie zwolnień podatkowych czy umorzenia odsetek ZUS etc. Grupy wyłączone z tego rodzaju pomocy to m.in. przedsiębiorstwa w trudnej sytuacji ekonomicznej, reprezentujące sektor rybołówstwa i akwakultury i zajmujące się produkcją podstawowych produktów rolnych. Szczegółowe postanowienia dotyczące pomocy de minimis zawiera rozporządzenie Komisji Europejskiej nr 1407/2013, obowiązujące od 1 stycznia 2014 r. Limit otrzymanej pomocy można zweryfikować w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Więcej informacji na stronie pomoc de minimis.

Lista beneficjentów znajduje się na dole strony w Wynikach i archiwum.

Więcej informacji znajduje się na stronie faq.parp.gov.pl

Polecane poradniki, raporty i katalogi

Raport Poland Prize

Raport

Raport Poland Prize

Zobacz
Twój Biznes: Fundusze Europejskie w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

Poradnik

Twój Biznes: Fundusze Europejskie w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

Zobacz
Rynek pracy, edukacja, kompetencje - wrzesień 2021

Raport

Rynek pracy, edukacja, kompetencje - wrzesień 2021

Zobacz

Inne dofinansowania, które mogą Cię zainteresować

+

Wyszukiwarka dofinansowań

Wyniki i archiwum

Listy projektów i wniosków
Ogłoszenie o konkursie Elektro SCALEUP (2017 r.)

Archiwum - Dokumentacja działania 2.4 Współpraca w ramach krajowego systemu innowacji Poddziałanie 2.4.1, Centrum analiz i pilotaży nowych instrumentów inno_Lab Pilotaż “Elektro ScaleUp”