Granty dla Seal of Exellence

Nabór został zakończony

Cel finansowania: Opłacenie weryfikacji potencjału technicznego i komercyjnego

 
 
 
 
 

Ogłoszenie konkursu

12 kwietnia 2018

 
 
 
 
 

Start składania wniosków

8 maja 2018

 
 
 

Koniec przyjmowania wniosków

5 czerwca 2018

 • Maksymalne dofinansowanie

  210 000 zł

 • Wartość projektu (koszty kwalifikowane)

  do 300 000 zł

 • Wkład własny

  minimum 30%

 • Miejsce realizacji projektu

  Polska

 • Zasięg terytorialny projektu

  Polska i zagranica

 • Dla kogo

  MŚP

Szczegóły dofinansowania

Celem konkursu Seal of Excellence jest sfinansowanie w Twojej firmie weryfikacji potencjału technicznego i komercyjnego produktu/usługi/technologii oraz opracowanie studium wykonalności.

Na co możesz przeznaczyć dofinansowanie?

na działania weryfikujące potencjał techniczny i komercyjny produktu/usługi/technologii, w tym:

 • szacowanie ryzyka
 • badanie rynku
 • badanie użytkowników
 • zarządzanie własnością intelektualną
 • opracowanie strategii innowacji
 • poszukiwanie partnerów

na opracowanie studium wykonalności

Więcej informacji w Dokumentach:

Ogłoszenie o konkursie do poddziałania, Kryteria wyboru projektów i Regulamin konkursu

Na co możesz przeznaczyć dofinansowanie?
Kto może otrzymać dofinansowanie?

Kto może otrzymać dofinansowanie?

Mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa (sprawdź definicję), które:

 • mają siedzibę lub oddział na terenie Polski,

 • uzyskały certyfikat Seal of Excellence w ramach 1 Fazy Instrumentu MŚP w programie Horyzont 2020 albo nabyły autorskie prawa majątkowe oraz prawo zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich do projektu, który uzyskał Seal of Excellence.

Więcej informacji w Dokumentach

Kryteria wyboru projektów

Ile możesz otrzymać?

Możesz otrzymać maksymalnie

210 000 zł

Całkowity koszt projektu musi zamknąć się w kwocie

300 000 zł

Wsparcie wyniesie do 70% wartości projektu, co oznacza, że Twój wkład to co najmniej 30% całkowitego kosztu projektu

Całkowita kwota środków na dofinansowanie projektów

Pula środków w konkursie 3 780 000,00 zł

Nie masz pewności, czy to odpowiedni program finansowania dla twojej firmy?

Napisz lub zadzwoń na infolinie 22 574 07 07 oraz 0 801 332 202

Terminy zgłoszeń

Nabór został zakończony

Dokumenty

Start w konkursie
Poznaj cel i zakres konkursu oraz zasady wyboru i oceny projektów

FAQ

Czym jest pomoc de minimis?

Pomoc de minimis to wsparcie ze środków publicznych dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców. Wartość dofinansowania udzielonego jednej firmie w trakcie 3 lat kalendarzowych nie może przekroczyć 200 tys. euro, natomiast dla firm z sektora transportu drogowego 100 tys. euro (wyjątek stanowią firmy, w których transport jest jednym z elementów usługi, np.: pocztowej, kurierskiej czy zbierania odpadów).

Przedsiębiorca może otrzymać pomoc de minimis na szkolenia i inwestycje lub w formie zwolnień podatkowych czy umorzenia odsetek ZUS etc. Grupy wyłączone z tego rodzaju pomocy to m.in. przedsiębiorstwa w trudnej sytuacji ekonomicznej, reprezentujące sektor rybołówstwa i akwakultury i zajmujące się produkcją podstawowych produktów rolnych. Szczegółowe postanowienia dotyczące pomocy de minimis zawiera rozporządzenie Komisji Europejskiej nr 1407/2013, obowiązujące od 1 stycznia 2014 r. Limit otrzymanej pomocy można zweryfikować w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Więcej informacji na stronie pomoc de minimis.

Kto już otrzymał dofinansowanie?

Lista beneficjentów znajduje się na dole strony w Wynikach i archiwum.

Gdzie znajdę więcej informacji?

Więcej informacji znajduje się na stronie faq.parp.gov.pl

Polecane poradniki, raporty i katalogi

Twój biznes: Fundusze Europejskie w PARP

Poradnik

Twój biznes: Fundusze Europejskie w PARP

Zobacz
Rozstanie z inwestorem

Poradnik

Rozstanie z inwestorem

Zobacz
Jak właściwie chronić własność intelektualną firmy

Poradnik

Jak właściwie chronić własność intelektualną firmy

Zobacz

Inne dofinansowania, które mogą Cię zainteresować

Wybrane filtry: 2

Przywróć domyślny widok

+

Wybrane filtry: 2

Przywróć domyślny widok