Bony na innowacje dla MŚP: etap 1 usługowy

Dzwonek

Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach Bonów na innowacje

Sprawdź szczegóły

Cel finansowania: Sfinansowanie zakupu usług badawczo-rozwojowych od jednostek naukowych.

 
 

 

 
 

Ogłoszenie konkursu

18 lutego 2019

 
 

 

 
 

Start składania wniosków

20 marca 2019

 
 

 

Koniec przyjmowania wniosków

30 grudnia 2020

 • Maksymalne dofinansowanie

  340 000 zł

 • Wartość projektu (koszty kwalifikowane)

  60 000 - 400 000 zł

 • Wkład własny

  minimum 15%

 • Miejsce realizacji projektu

  Polska

 • Zasięg terytorialny projektu

  Polska

 • Dla kogo

  MMŚP

Szczegóły dofinansowania

Celem I etapu konkursu Bony na innowacje dla MŚP jest sfinansowanie zakupu dla Twojej firmy usług B+R opracowanych przez jednostki badawczo – naukowe. Działanie ma sprzyjać rozwojowi współpracy firm z jednostkami naukowymi.

Na co możesz przeznaczyć dofinansowanie?

 • Zakup od jednostki naukowej usługi polegającej na opracowaniu nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, usługi, technologii lub nowego projektu wzorniczego

Więcej informacji w Dokumentach:

Ogłoszenie o konkursie do poddziałania, Kryteria wyboru projektów i Regulamin konkursu

Na co możesz przeznaczyć dofinansowanie?
Kto może otrzymać dofinansowanie?

Kto może otrzymać dofinansowanie?

Mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa (sprawdź definicję), które:

 • prowadzą działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru

Więcej informacji w Dokumentach

Kryteria wyboru projektów

Ile możesz otrzymać?

Możesz otrzymać maksymalnie

340 000 zł

Całkowity koszt projektu musi zamknąć się w kwocie

400 000 zł

Wsparcie wyniesie do 85% wartości projektu, co oznacza, że Twój wkład to co najmniej 15% całkowitego kosztu projektu

Całkowita kwota środków na dofinansowanie projektów

Pula środków w konkursie

- na wszystkie projekty w województwie mazowieckim: 30 000 000,00 zł
- w pozostałych województwach: 100 000 000,00 zł

Obejrzyj animację promującą działanie

Nie masz pewności, czy to odpowiedni program finansowania dla twojej firmy?

Napisz lub zadzwoń na infolinie 22 574 07 07 oraz 801 332 202

Terminy zgłoszeń

Terminy zgłoszeń w ramach tego konkursu są prowadzone w rundach. Możesz wypełnić wniosek w dogodnym dla Ciebie terminie.

Runda IX

Start:

1.10.2020

Zakończenie:

30.12.2020

Dokumenty

FAQ

Pomoc de minimis to wsparcie ze środków publicznych dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców. Wartość dofinansowania udzielonego jednej firmie w trakcie 3 lat kalendarzowych nie może przekroczyć 200 tys. euro, natomiast dla firm z sektora transportu drogowego 100 tys. euro (wyjątek stanowią firmy, w których transport jest jednym z elementów usługi, np.: pocztowej, kurierskiej czy zbierania odpadów).

Przedsiębiorca może otrzymać pomoc de minimis na szkolenia i inwestycje lub w formie zwolnień podatkowych czy umorzenia odsetek ZUS etc. Grupy wyłączone z tego rodzaju pomocy to m.in. przedsiębiorstwa w trudnej sytuacji ekonomicznej, reprezentujące sektor rybołówstwa i akwakultury i zajmujące się produkcją podstawowych produktów rolnych. Szczegółowe postanowienia dotyczące pomocy de minimis zawiera rozporządzenie Komisji Europejskiej nr 1407/2013, obowiązujące od 1 stycznia 2014 r. Limit otrzymanej pomocy można zweryfikować w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Więcej informacji na stronie pomoc de minimis.

Oceny zgłoszeń dokonuje Komisja Oceny Projektów, której skład znajdziesz w dokumencie poniżej.

Lista beneficjentów znajduje się na dole strony w Wynikach i archiwum.

Więcej informacji znajduje się na stronie faq.parp.gov.pl

Jak wziąć udział w konkursie?

Przygotuj dokumenty

Zapoznaj się z dokumentamikonkursowymi i zasadami

Wypełnij wniosek

Wypełnij formularz zgłoszeniowy online (Generator Wniosków)

Poczekaj na ocenę

Poczekaj na ocenę projektu przez Komisję Oceny Projektów

Złóż dokumenty

Złóż dokumentami niezbędne do podpisania umowy o dofinansowanie i podpisz umowę

Złóż wniosek

Gotowe! Możesz realizować projekt.

Polecane poradniki, raporty i katalogi

Rozwój kompetencji – uczenie się dorosłych i sektor rozwojowy

Raport

Rozwój kompetencji – uczenie się dorosłych i sektor rozwojowy

Zobacz
Identyfikacja instrumentów wsparcia dla rozwoju sektora komunikacji marketingowej

Raport

Identyfikacja instrumentów wsparcia dla rozwoju sektora komunikacji marketingowej

Zobacz
Monitoring innowacyjności polskich przedsiębiorstw – wyniki III edycji badania – 2020

Raport

Monitoring innowacyjności polskich przedsiębiorstw – wyniki III edycji badania – 2020

Zobacz

Inne dofinansowania, które mogą Cię zainteresować

+

Wyszukiwarka dofinansowań

Wyniki i archiwum

Składanie wniosku o dofinansowanie

Sprawdź jak wypełnić wniosek i jakie dokumenty dołączyć do wniosku

Podpisywanie umowy

Bądź przygotowana(y) na podpisanie umowy, przeczytaj i wypełnij niezbędne dokumenty

2018 - etap I usługowy, II runda, konkurs nr 1
2018 - etap I usługowy, I runda, konkurs nr 1
2017 - etap III, konkurs nr 1
2017 - etap II, konkurs nr 1
2017 - etap I, konkurs nr 1
2016 - etap III, konkurs nr 1
2016 - etap I, konkurs nr 1
2019 - etap I usługowy, I runda, konkurs nr 1
2019 - etap I usługowy, III runda, konkurs nr 1
2019 - etap I usługowy, V runda, konkurs nr 1
2019 - etap I usługowy, VII runda, konkurs nr 1
Ogłoszenie o konkursie (2016 r.)
Pytania i odpowiedzi (2016 r.)
Ogłoszenie o konkursie (2015 r.)
Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi (2015 r.)
Załącznik do wniosku o dofinansowanie (2015 r.)
Konsultacje społeczne (2015 r.)

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości pełniąca rolę Instytucji Wdrażającej dla poddziałania 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP zaprasza do składania uwag do projektu Regulaminu konkursu wraz z załącznikami. Uwagi można zgłaszać w terminie od 9 lipca 2015 r. do 15 lipca 2015 r. do godz. 16.30.