Programy Akceleracyjne

Cel finansowania: Łączymy potencjał początkujących, kreatywnych przedsiębiorców z infrastrukturą oraz doświadczeniem dużych przedsiębiorstw.

 • Maksymalne dofinansowanie

  250 000 zł

 • Wartość projektu (koszty kwalifikowane)

  ~130 000 000

 • Wkład własny

  0%

 • Miejsce realizacji projektu

  Polska

 • Zasięg terytorialny projektu

  Polska i zagranica

 • Dla kogo

  Mikro i małe przedsiębiorstwa

Szczegóły dofinansowania

Co najmniej 400 startupów skorzysta z możliwości rozwinięcia swoich innowacyjnych produktów do poziomu, w którym będą mogły przetestować swoje rozwiązanie z partnerami korporacyjnymi. Uczestnicy uzyskają dostęp do wiedzy, infrastruktury technicznej oraz kanałów sprzedaży danego przedsiębiorstwa. Program skupia się na zwiększeniu przeżywalności startupów umożliwiając przy tym wprowadzenie produktu na rynek i zdobycie przełomowego zlecenia.

Na co możesz przeznaczyć dofinansowanie?

 • Przeprowadzenie eksperymentów biznesowych, weryfikacji hipotez badawczych oraz przetestowania produktów i technologii.
 • Realizację pilotaży wspólnie z dużymi przedsiębiorstwami lub członkami ich ekosystemu.
 • Usługi mentorskie, doradcze.
 • Dostęp do wysokiej klasy specjalistów (zarówno z poszczególnych obszarów specjalizacji technologicznej, ale też prawa czy aspektów biznesowych).
 • Udział w szkoleniach i warsztatach.
 • Działania networkingowe łączące start-upy z dużymi i średnimi przedsiębiorstwami (potencjalnymi odbiorcami technologii i produktów).
 • Analizę umów (np. inwestycyjnych, partnerskich czy licencyjnych) i wycenę spółki.
 • Opracowanie modelu współpracy start-upu z odbiorcą technologii.
 • Dostęp do infrastruktury badawczej i ekspertów.
 • Analizę własności intelektualnej, konsultacje w zakresie ochrony IP.

 

Co jeszcze zyskasz?

 

 • Możliwość pozyskania przedsiębiorstw jako strategicznych lead customers lub users.
 • Możliwość przedstawienia swojego projektu na wydarzeniach krajowych oraz międzynarodowych.
 • Możliwość pozyskania dodatkowych inwestorów spośród renomowanych funduszy VC.
 • Referencje od dużego klienta i możliwość dalszej współpracy.
 • Promocję projektu
Na co możesz przeznaczyć dofinansowanie?
Kto może otrzymać dofinansowanie?

Kto może otrzymać dofinansowanie?

Osoba prawna prowadząca działalność gospodarczą na terytorium Polski w formie spółki kapitałowej, która:

 • posiada status mikroprzedsiębiorstwa lub małego przedsiębiorstwa,
 • nie jest powiązana kapitałowo lub osobowo z operatorem programu,
 • nie była notowana na giełdzie w okresie do 5 lat od dnia jej rejestracji w odpowiednim rejestrze i która nie dokonała podziału zysków i nie została utworzona w wyniku połączenia.

Osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej oraz przedsiębiorcy prowadzących działalność gospodarczą w formach innych niż wyżej wskazane mogą zostać warunkowo zakwalifikowane do programu akceleracyjnego, jeśli spełnią powyższe wymogi najpóźniej w dniu podpisania umowy.

Ile możesz otrzymać?

Możesz otrzymać maksymalnie

250 000 zł

Maksymalnie możesz otrzymać do 100% kosztów kwalifikowanych projektu, co oznacza, że nie musisz mieć wkładu własnego.

Całkowita kwota środków na dofinansowanie projektów

Możesz otrzymać maksymalnie 250 000 zł w tym:

- do 200 tys. zł dofinansowania projektu na rozwój technologii i przygotowanie jej do wdrożenia

- do 50 tys. zł na zakup usług prawnych, księgowych i doradczych.

Grant rozliczany jest w oparciu o kamienie milowe, wyznaczane przez akceleratory.

Akceleratory

Nowy Scale Up prowadzony jest przez 10 operatorów programu. Ich zadaniem jest przyspieszenie rozwoju polskich startupów poprzez m.in. doprowadzenie do etapu testowania ich rozwiązania w dużych spółkach, a przy tym zwiększenie skali ich działalności. Więcej informacji w „Warunkach uczestnictwa w programie akceleracyjnym”, które dostępne są u operatorów programu:

Nie masz pewności, czy to odpowiedni program finansowania dla twojej firmy?

Napisz lub zadzwoń na infolinie 22 574 07 07 oraz 0 801 332 202

Terminy zgłoszeń

Terminy zgłoszeń w ramach tego konkursu są prowadzone w rundach. Możesz wypełnić wniosek w dogodnym dla Ciebie terminie.

Terminy zgłoszeń

Start:

23.03.2021

Zakończenie:

30.11.2021

FAQ

Oceny zgłoszeń dokonuje Komisja Oceny Projektów, której skład znajdziesz w dokumencie poniżej.

Lista beneficjentów znajduje się na dole strony w Wynikach i archiwum.

Więcej informacji znajduje się na stronie faq.parp.gov.pl

Jak wziąć udział w konkursie o dofinansowanie?

Wybierz operatora

Zapoznaj się z Warunkami uczestnictwa w programie akceleracyjnym (u wybranego operatora programu).

Wypełnij wniosek

Wypełnij formularz zgłoszeniowy online.

Ocena projektu

Poczekaj na ocenę projektu przez Komitet Selekcji.

Współpraca z operatorem

Postępuj zgodnie ze wskazówkami operatora.

Polecane poradniki, raporty i katalogi

Raport Poland Prize

Raport

Raport Poland Prize

Zobacz
Twój Biznes: Fundusze Europejskie w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

Poradnik

Twój Biznes: Fundusze Europejskie w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

Zobacz
Rynek pracy, edukacja, kompetencje - wrzesień 2021

Raport

Rynek pracy, edukacja, kompetencje - wrzesień 2021

Zobacz

Inne dofinansowania, które mogą Cię zainteresować

+

Wyszukiwarka dofinansowań

Wyniki i archiwum

Start w konkursie

Poznaj cel i zakres konkursu oraz zasady wyboru i oceny projektów

Składanie wniosku o dofinansowanie

Sprawdź jak wypełnić wniosek i jakie dołączyć dokumenty do wniosku

Podpisywanie umowy

Bądź przygotowana(y) na podpisanie umowy, przeczytaj i wypełnij niezbędne dokumenty

Załączniki

Załączniki do umowy

Lista projektów zakwalifikowanych do II etapu oceny w ramach konkursu nr 1/2018 r.
Informacja o składzie KOP