Pomiń nawigację

Ocena wpływu i prognozowanie efektów w badaniach ewaluacyjnych

Seria: Ewaluacja

Rodzaj publikacji: Poradnik

Rok wydania: 2011

Język: PL

ISBN: 978-83-7633-177-5

więcej

Pobierz wybrany format publikacji:

Zobacz: Zasady korzystania z publikacji PARP

Trafne diagnozowanie i prognoza efektów polityk publicznych stanowią kluczowe zadania, jakie stoją przed badaniami ewaluacyjnymi. Wiedzy tej nie jesteśmy bowiem w stanie uzyskać z innych źródeł, którymi posługujemy się w naszej codziennej praktyce. Potrzeba badań pełniących taką rolę jest szczególnie silna podczas podsumowania zakończonych i programowania nowych interwencji. Na takim właśnie etapie znajdujemy się obecnie.

Systematyczna ocena efektów wdrożonych programów jest niezbędnym warunkiem dla rzetelnego wyznaczenia celów i odpowiedniego doboru instrumentów. Zagadnieniom tym poświęcony został niniejszy zbiór artykułów obejmując trzy obszary: metody i podejścia ustalania efektów programów publicznych (tzw. impact evaluation), wyjaśnianie efektów programów publicznych oraz przewidywanie efektów planowanych interwencji publicznych.

Mamy nadzieję, że przekazywany Państwu ósmy tom serii wydawniczej PARP poświęconej ewaluacji wniesie wkład w debatę środowisk zaangażowanych w prowadzenie ewaluacji oraz zarządzanie interwencjami publicznymi. Będziemy niezmiernie usatysfakcjonowani, jeśli odnajdą w niej Państwo idee, które będą mogli wykorzystać w zlecanych lub wykonywanych przez siebie badaniach.

Spis treści

Metaewaluacja jako narzędzie służące projektowaniu przyszłych interwencji publicznych. Przykłady zastosowania w ramach Polityki Spójności
Wprowadzenie do podstawowych pytań stawianych w ewaluacji oddziaływania interwencji: Czy interwencja coś zmieniła? A jeśli tak, to dla kogo?
Analiza kosztów i korzyści społecznych na przykładzie programów wspierania zatrudnienia
Ocena oddziaływania oparta na teorii: zasady i praktyka
Przykład ewaluacji efektów Aktywnych Polityk Rynku Pracy
Szacowanie efektów projektów drogowych. Przykłady zastosowania modelu ustalania i prognozowania efektów z wykorzystaniem wskaźnika dostępności transportowej

Inne publikacje, które mogą Cię zainteresować

(R)ewaluacja Poszukiwanie nowych metod oceny efektów

Poradnik

(R)ewaluacja Poszukiwanie nowych metod oceny efektów

Zobacz
Ewaluacja w strategicznym zarządzaniu publicznym

Poradnik

Ewaluacja w strategicznym zarządzaniu publicznym

Zobacz
Ewaluacja wobec wyzwań stojących przed sektorem finansów publicznych

Poradnik

Ewaluacja wobec wyzwań stojących przed sektorem finansów publicznych

Zobacz

Polecane artykuły

Kilkaset kursów online i tysiące szkoleń stacjonarnych dla Ciebie

Inne dofinansowana, które mogą Cię zainteresować