Pomiń nawigację

Seria: Ewaluacja

Rodzaj publikacji: Poradnik

Rok wydania: 2009

Język: PL

więcej

Pobierz wybrany format publikacji:

Zobacz: Zasady korzystania z publikacji PARP

Ewaluacja obecna jest w praktyce polskiej administracji publicznej już od blisko dekady. Jej początki lokują się więc w podobnym okresie, co powstanie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, która w następnym roku obchodziła będzie dziesięciolecie działalności. PARP była jedną z pierwszych instytucji, jakie podjęły się systematycznej realizacji badań ewaluacyjnych, tworząc w tym celu wyspecjalizowaną komórkę oraz w konsekwencji rozwijając stosowany warsztat badawczy.

Od momentu przystąpienia Polski do struktur Unii Europejskiej nastąpił niezwykle gwałtowny rozwój ewaluacji związany w dużej mierze formalnym wymogiem przeprowadzania oceny. Obecnie możemy mówić z całą pewnością o ukształtowanym systemie oceny, który tworzą, obok instytucji centralnych i regionalnych, różnorodni partnerzy społeczni (uczelnie, organizacje gospodarcze, instytucje społeczeństwa obywatelskiego) oraz poszerzający się stale krąg ekspertów. Na tle innych krajów, Polska wyróżnia się zarówno poziomem prowadzonych badań ewaluacyjnych, jak również dynamiką lokalnego środowiska oraz intensywnością działań na polu tworzenia potencjału ewaluacyjnego.

Doświadczenia związane z ewaluacją przedsięwzięć finansowanych ze środków europejskich są już na tyle bogate, że pożądanym jest ich przeniesienie na obszar krajowych środków publicznych, gdzie istnieje paląca potrzeba unowocześnienia stosowanych mechanizmów zarządzania publicznego oraz poprawy jakości wydatkowania. Należy podkreślić, iż podejmowane są w tym celu działania legislacyjne rozszerzające zakres obligatoryjnego prowadzenia ewaluacji na krajowe działania prorozwojowe. Działaniom tym powinna towarzyszyć debata angażująca społeczność tworzącą polski system ewaluacji. Chcielibyśmy, aby niniejsza publikacja stała się przyczynkiem do tego rodzaju debaty.

Spis treści

Część I. Ewaluacja w zarządzaniu finansami publicznymi
Ewaluacja jako instrument współczesnej polityki gospodarczej
Ewaluacja wobec wyzwań stojących przed sektorem finansów publicznych
Rola ewaluacji w budżetowaniu zadaniowym

Część II. Ewaluacja a stanowienie prawa
Ocena Skutków Regulacji – metody i podejścia na przykładzie systemu oceny skutków Komisji Europejskiej
Ocena Skutków Regulacji (OSR) – regulacja instrumentem polityki

Część III. Metodologia badań ewaluacyjnych – wokół jakości i technologii
CAWI – specyfika, wykorzystanie, perspektywy rozwoju
Zastosowanie techniki CAWI w badaniach ewaluacyjnych
Metody zwiększania zwrotności w badaniach internetowych
Ankieta internetowa (CAWI): czy rzeczywiście idealna technika?
Metody kontroli w badaniach ewaluacyjnych
Efekt przyczynowy w ewaluacji

Inne publikacje, które mogą Cię zainteresować

(R)ewaluacja 2 Wiedza w działaniu

Poradnik

(R)ewaluacja 2 Wiedza w działaniu

Zobacz
Ocena wpływu i prognozowanie efektów w badaniach ewaluacyjnych

Poradnik

Ocena wpływu i prognozowanie efektów w badaniach ewaluacyjnych

Zobacz
Ewaluacja w strategicznym zarządzaniu publicznym

Poradnik

Ewaluacja w strategicznym zarządzaniu publicznym

Zobacz

Polecane artykuły

Kilkaset kursów online i tysiące szkoleń stacjonarnych dla Ciebie

Inne dofinansowana, które mogą Cię zainteresować