Komunikaty

17.06.2021

Zmiana wzoru umowy

Informujemy o zmianie wzoru Umowy o powierzenie grantu (załącznik 5 do Regulaminu naboru) w związku z poprawą oczywistej omyłki w § 12 ust. 3, w którym przywołano nieprawidłowy § rozporządzenia w sprawie zaliczek.