Pomiń nawigację

Komunikaty

27.04.2021

Pilotaż „Przemysł 4.0”: większy budżet i więcej czasu na przygotowanie wniosków

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje o zmianie terminu składania wniosków w naborze Pilotaż „Przemysł 4.0”. Wnioski będzie można składać od 15 do 30 czerwca 2021 r. (pierwotnie 28 kwietnia – 30 czerwca). Budżet pilotażu został zwiększony o 5 mln zł i wynosi 25 mln zł. Konkurs jest adresowany do małych i średnich przedsiębiorców produkcyjnych, a jego celem jest pomoc firmom w transformacji biznesu w kierunku Przemysłu 4.0. Przedsiębiorca może ubiegać się maksymalnie o 800 tys. zł. Program jest finansowany z Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

W odpowiedzi na duże zainteresowanie naborem oraz sygnały o potrzebie dłuższego okresu na przygotowanie profesjonalnej „mapy drogowej”, podjęto decyzję o zmianie terminu rozpoczęcia przyjmowania wniosków w pilotażowym naborze „Przemysł 4.0” na 15 czerwca 2021 r. Data zakończenia przyjmowania wniosków pozostała bez zmian – to 30 czerwca 2021 r. Jednocześnie budżet pilotażu został zwiększony o kwotę 5 mln zł i wynosi obecnie 25 mln zł.

Kluczowe dla realizacji projektu jest opracowanie „mapy drogowej”, która ma być całościowym planem transformacji firmy w kierunku Przemysłu 4.0. Tylko odpowiednio zaplanowany proces zmian (z udziałem specjalistów od technologii Przemysłu 4.0) może przynieść oczekiwane rezultaty. Zakres minimalny „mapy” został określony w dokumentacji pilotażu. Koszty przygotowania „mapy drogowej”, które przedsiębiorca musi ponieść jeszcze przed złożeniem wniosku o wsparcie, mogą być zrefundowane do wysokości 85 tys. zł z otrzymanego grantu.

Maksymalna wartość dofinansowania projektu wynosi 800 tys. zł. Obligatoryjny wkład własny wynosi minimum 15 proc.

W dokumentacji wprowadzono również zmiany o charakterze porządkowym dotyczące:

  • wykreślenia w Regulaminie naboru możliwości finansowania kosztów „wytworzenia środków trwałych”,
  • uspójnienia w kryteriach wyboru projektów, że limit 100 tys. zł dotyczy wartości kosztów kwalifikowanych na opracowanie mapy drogowej, a nie grantu z przeznaczeniem na ten cel – zgodnie z Regulaminem naboru,
  • uspójnienia definicji projektu inno_Lab zawartej we wzorze umowy z Regulaminu naboru,
  • doprecyzowania kwestii kwalifikowalności wydatków na mapę drogową w przypisie we wzorze umowy,
  • aktualizacji odnośników do aktów prawnych.

Więcej informacji na stronie Pilotaż Przemysł 4.0.

Belka logotypoów: Fundusze Europejskie Polska Wschodnia, Rzeczpospolita Polska, PARP Grupa PFR, Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego