Komunikaty

01.07.2021

481 wniosków o powierzenie grantu w ramach Pilotażu Przemysł 4.0

Informujemy, że 30 czerwca 2021 r. zakończył się nabór wniosków o powierzenie grantu w ramach poddziałania 2.4.1 POIR Pilotaż Przemysł 4.0. Złożono 481 wniosków na łączna kwotę grantów 310 497 023,62 zł.