Seria: Polska Wschodnia

Rodzaj publikacji: Raport

Rok wydania: 2012

Język: PL

ISBN: 978-83-7633-159-1

Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

więcej

Pobierz wybrany format publikacji:

Zobacz: Zasady korzystania z publikacji PARP

W priorytecie „Nowoczesna gospodarka” Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) realizuje działania: I.1 „Infrastruktura uczelni”; I.2 „Instrumenty inżynierii finansowej”, I.3 „Wspieranie innowacji” oraz I.4 „Promocja i współpraca”. Wśród nich największe fundusze przeznaczone zostały na priorytet I.3 „Wspieranie innowacji” – blisko 534 mln euro oraz na priorytet I.1 „Infrastruktura uczelni” – ok. 384 mln euro. Dzięki funduszom z tych działań w wielu miejscach w Polsce Wschodniej rozbudowana została infrastruktura edukacyjna i naukowa, jak też dofinansowanych zostało kilkanaście parków technologicznych, przemysłowych lub innych ośrodków innowacji i transferu technologii. Pieniądze z pozostałych dwóch działań trafiają za pośrednictwem funduszy poręczeniowych do innowacyjnych małych i średnich firm oraz służą tworzeniu platform współpracy pomiędzy poszczególnymi regionami Polski Wschodniej oraz struktur klastrowych poprawiających kooperację firm i instytucji działających w tej samej branży. Szereg firm korzysta też z możliwości promocyjnych: wyjazdów na targi, misje, wizyty studyjne czy konferencje branżowe.

Spis treści

Priorytet I: Nowoczesna gospodarka
Naukowa Polska Wschodnia
Farmacja na światowym poziomie
Pierwszy taki projekt
Olsztyńska synergia innowacji
Park otwarty na innowacje
Łatwiejszy dostęp do kapitału

Inne publikacje, którę mogą Cię zainteresować

Turystyka w Polsce Wschodniej

Dobre praktyki

Turystyka w Polsce Wschodniej

Zobacz
Rozwój klastrów w Polsce Wschodniej

Raport

Rozwój klastrów w Polsce Wschodniej

Zobacz
Rozwój miast w Polsce Wschodniej

Dobre praktyki

Rozwój miast w Polsce Wschodniej

Zobacz

Kilkaset kursów online i tysiące szkoleń stacjonarnych dla Ciebie

Inne dofinansowana, które mogą Cię zainteresować

Wybrane filtry: 2

Przywróć domyślny widok

+

Wybrane filtry: 2

Przywróć domyślny widok