Autorzy: Maciej Dzierżanowski

Kierunki i założenia polityki klastrowej w Polsce do 2020 roku. Rekomendacje Grupy roboczej ds. polityki klastrowej

Nowe produkty i inwestycje Współpraca i partnerzy

Seria: Innowacje

Rodzaj publikacji: Raport

Rok wydania: 2012

Język: PL

ISBN: 978-83-7633-134-6

Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

więcej

Pobierz wybrany format publikacji:

Zobacz: Zasady korzystania z publikacji PARP

Raport zawiera propozycję kierunków i założeń przyszłej polityki klastrowej w Polsce. Rekomendacje zostały wypracowane przez Grupę roboczą ds. polityki klastrowej, która funkcjonowała w ramach przedsięwzięcia Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Polskie klastry i polityka klastrowa. W skład Grupy wchodzili przedstawiciele centralnych instytucji państwowych, w tym ministerstw i agend rządowych, a także przedstawiciele regionów, metropolii, organizacji przedsiębiorców, klastrów oraz eksperci.

Spis treści

1. Podstawowe pojęcia i definicje

2. Wizja rozwoju polskiej gospodarki w oparciu o klastry do roku 2020

3. Proponowane cele i zasady służące realizacji wizji

4. Szczegółowe rekomendacje odnośnie do kierunków i założeń dla przyszłej polityki klastrowej

5. Proponowana mapa drogowa dalszych działań

6. Spodziewane efekty wdrożenia proponowanych rekomendacji

7. Zgodność rekomendacji z krajowymi dokumentami strategicznymi i polityką Unii Europejskiej

8. Diagnoza obecnego stanu rozwoju klastrów w Polsce

9. Sposób zdefiniowania obecnej polskiej polityki klastrowej

Inne publikacje, którę mogą Cię zainteresować

Marketing klastra i budowanie jego marki

Poradnik

Marketing klastra i budowanie jego marki

Zobacz
Benchmarking klastrów w Polsce - 2014

Raport

Benchmarking klastrów w Polsce - 2014

Zobacz
Benchmarking klastrów w Polsce - 2012

Raport

Benchmarking klastrów w Polsce - 2012

Zobacz

Kilkaset kursów online i tysiące szkoleń stacjonarnych dla Ciebie

Inne dofinansowana, które mogą Cię zainteresować

Wybrane filtry: 2

Przywróć domyślny widok

+

Wybrane filtry: 2

Przywróć domyślny widok