Pomiń nawigację

Autorzy: Praca zbiorowa

Ewaluacja poddziałania 1.2.1 i 1.2.2 SPO WKP

Na start Szkolenia i doradztwo

Rodzaj publikacji: Ewaluacja

Rok wydania: 2008

Język: PL

więcej

Pobierz wybrany format publikacji:

Zobacz: Zasady korzystania z publikacji PARP

Niniejszy raport stanowi podsumowanie wyników I etapu ewaluacji działania 1.2 Poprawa dostępności do zewnętrznego finansowania inwestycji przedsiębiorstw Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw. Badanie obejmowało dwa poddziałania: 1.2.1 Dokapitalizowanie funduszy mikropożyczkowych oraz 1.2.2 Dokapitalizowanie funduszy poręczeń kredytowych.

Problematyka i zakres oceny przedstawione w raporcie obejmują podsumowanie poddziałań, których celem było ułatwienie małym i średnim przedsiębiorcom dostępu do zewnętrznych źródeł finansowania inwestycji. Powiększenie kapitału funduszy mikropożyczkowych oraz poręczeń kredytowych dzięki środkom programu miało umożliwić wsparcie przedsiębiorstw sektora MSP, funkcjonujących na terenie Polski. Beneficjentami poddziałań były regionalne i lokalne fundusze mikropożyczkowe oraz regionalne i lokalne fundusze poręczeń kredytowych.

Badanie zostało zrealizowane w oparciu o technikę ankiety internetowej (CAWI ang. Computer-Assisted Web Interviewing). Część badania poświęcona funduszom poręczeniowym została zrealizowana przy współpracy z Krajowym Stowarzyszeniem Funduszy Poręczeniowych.

Spis treści

1. Wprowadzenie
2. Wyniki oceny poddziałania
3. Działalność funduszy pożyczkowych
4. Wyniki oceny poddziałania 1.2.2
5. Działalność funduszy poręczeniowych
6. Ocena porównawcza poddziałania 1.2.1 i 1.2.2 dokonana przez beneficjentów

Inne publikacje, które mogą Cię zainteresować

Ocena instrumentów wsparcia bezpośredniego przedsiębiorstw SPO WKP

Ewaluacja

Ocena instrumentów wsparcia bezpośredniego przedsiębiorstw SPO WKP

Zobacz
Ewaluacja programu PHARE Inicjatywa

Ewaluacja

Ewaluacja programu PHARE Inicjatywa

Zobacz
Ewaluacja programu

Ewaluacja

Ewaluacja programu "Dotacja na powiększenie kapitału funduszu przeznaczona na udzielanie pożyczek dla MSP poszkodowanych w wyniku klęski żywiołowej”

Zobacz

Polecane artykuły

Kilkaset kursów online i tysiące szkoleń stacjonarnych dla Ciebie

Inne dofinansowana, które mogą Cię zainteresować