Rozwijaj swój biznes z liderami branżowymi

Pomóż start-upom nawiązać współpracę ze średnimi i dużymi przedsiębiorstwami – odbiorcami technologii start-upów.

Rozpocznij akcelerację!

Masz pytania?

Nasz doradca odpisze na podany przez ciebie adres e-mail

Powered by BreezingForms

Zgadzam się z
warunkami usługi

Dane gromadzone i przetwarzane są przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) z siedzibą przy ul. Pańskiej 81/83 w Warszawie.

Dane przetwarzane są w celu odpowiedzi na przesłane pytania.

Sposób realizacji praw użytkowników oraz inne informacje związane z przetwarzaniem danych osobowych określone zostały w regulaminie ochrony danych osobowych.

Zgadzam się na otrzymywanie newslettera PARP

Zamknij

Wykorzystaj potencjał technologiczny startupów

 

Samo finansowanie nie gwarantuje start-upom komercyjnego sukcesu. Niezbędne są działania, dzięki którym rozwijane przez start-upy technologie będą wprowadzone na rynek i zaczną przynosić dochody. Akceleratory pomogą start-upom rozwinąć ich produkty, zwiększą innowacyjność średnich i dużych przedsiębiorstw oraz pomogą w stworzeniu rozwiązań, które będą miały szansę rywalizować na światowych rynkach.

Jakie projekty mogą otrzymać dofinansowanie?

 

Posiadasz doświadczenie w rozwoju start-upów? Potrafisz zarządzać programem grantowym? Dysponujesz kontaktami z liderami rynku stawiającymi na rozwój technologiczny? Współpracujesz z osobami z doświadczeniem w pracy ze start-upami?

Pomóż polskim start-upom dotrzeć do odbiorców ich unikalnych technologii. Przedstaw koncepcję skutecznej akceleracji, uwzględniającą ścisłą współpracę ze średnimi i dużymi firmami. Złóż projekt do PARP!

We wniosku zaprezentuj spójną, logiczną, kompletną i przede wszystkim realną koncepcję programu akceleracyjnego. W szczególności ocenie ekspertów będzie podlegać sposób, w jaki zaproponowany program akceleracji odpowie na potrzeby start-upów oraz w jaki sposób Twoją ofertę uzupełniają partnerzy biznesowi – potencjalni odbiorcy technologii.

W projektach programów akceleracyjnych będziemy oceniali:

  • przyjęte metody i narzędzia akceleracji;
  • sposoby organizacji kluczowych etapów procesów: rekrutacji (oceny i selekcji startupów), akceleracji i postakceleracji;
  • proces oceny, selekcji i pracy z uczestnikami programu;
  • zasady współpracy z odbiorcami technologii;
  • koncepcję promocji akcelerowanych startupów w środowisku biznesowym i inwestorskim;
  • zidentyfikowane ryzyka i plany ograniczenia ich wpływu na realizację projektów;
  • przewidywane rezultaty wdrożenia akcelerowanych rozwiązań.

 

Nawet 15 mln zł na jeden program akceleracyjny

 

Wsparcie PARP obejmuje koszty akceleracji i usług doradczych oraz granty dla start-upów. Dzięki współpracy ze średnimi i dużymi firmami start-upy otrzymają unikalną wiedzę, która pomoże w biznesowym wykorzystaniu ich rozwiązań i da realną szansę na zwiększenie skali działalności.

Dofinansowanie można uzyskać na:

  • granty dla startupów (do 100%);
  • usługi wspierające rozwój startupów (do 100%);
  • koszty realizacji programu akceleracyjnego (do 50% przy założeniu, że nie przekraczają one 20% dofinansowania).

Finansowanie krok po kroku

 

znajdź odbiorców

Przygotuj projekt

 

Znajdź odbiorców technologii i przygotuj projekt z ich udziałem. Sprecyzuj obszary do akceleracji i wybierz średnie lub duże przedsiębiorstwa, z którymi chcesz realizować projekt.

arrow
ocena przez ekspertów

złóż wniosek

 

Złóż wniosek w generatorze wniosków. Pamiętaj o konieczności zapoznania sie z dokumentacją.

arrow
podpisz umowę

podpisz umowę

 

Każdy wniosek podlega ocenie. Po pozytywnej ocenie możesz podpisać umowę. Otrzymasz opiekuna projektu, który odpowie na pytania i wątpliwości na każdym etapie realizacji.

arrow
rozpocznij akcelerację

rozpocznij akceleracje

 

Koordynuj wdrożenie innowacyjnych rozwiązań startupów w wybranych branżach.

arrow
ikona rakiety

Kibicuj start-upom

 

Obserwuj rozwój technologii rozwiniętych w twoim akceleratorze i angażuj start-upy w kolejne przedsięwzięcia.