Poland Prize

Poland Prize to program umożliwiający zagranicznym start-upom rozpoczęcie działalności w Polsce.

Jego celem jest wykreowanie Polski na kraj pierwszego wyboru prowadzenia działalności w Europie Środkowo-Wschodniej dla zagranicznych start-upów.

Masz pytania?

Nasz doradca odpisze na podany przez Ciebie adres e-mail

Powered by BreezingForms

Zgadzam się z
warunkami usługi

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, podanych w formularzu kontaktowym PARP w celu udzielania odpowiedzi na pytanie/pytania w nim zawarte i ich archiwizacji.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, podanych w formularzu kontaktowym PARP w celu przesyłania do mnie informacji w zakresie działań realizowanych przez PARP

Administratorem moich danych osobowych podanych w formularzu jest Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości z siedzibą w Warszawie przy ul. Pańskiej 81/83.

Dane mogą zostać udostępnione podmiotom kontrolującym i nadzorującym PARP. Zostałam/em poinformowana/y, że przysługuje mi prawo dostępu do podanych danych osobowych i ich poprawiania oraz, że podanie danych jest dobrowolne, przy czym ich niepodanie może uniemożliwić udzielenie odpowiedzi na zadane pytania.

Zamknij

Operatorzy programu

 

Celem pilotażu jest wybór 3 operatorów doświadczonych we współpracy z zagranicznymi start-upami, których zadaniem będzie scouting oraz akceleracja zagranicznych talentów.

Program jest skierowany do zagranicznych start-upów. Operatorzy pomogą młodym firmom podjąć decyzję o przyjeździe, osiedleniu i prowadzeniu biznesu w Polsce. Start-upy mogą też liczyć na grant w wysokości do 200 tys. zł. i współpracę z polskimi partnerami inwestycyjnymi lub branżowymi.

Długofalowym celem programu jest włączenie zagranicznych start-upów w polski ekosystem, aby mogły funkcjonować i budować swoją pozycję rynkową na równi z firmami polskimi.

Finansowanie krok po kroku

 

ocena przez ekspertów

złóż wniosek

 

Wnioski o dofinansowanie składa się w formie elektronicznej w generatorze wniosków. Pamiętaj o konieczności zapoznania sie z dokumentacją.

arrow
podpisz umowę

podpisz umowę

 

Każdy wniosek podlega ocenie na podstawie kryteriów dostępu i kryteriów jakościowych. Po pozytywnej ocenie możesz podpisać umowę. Otrzymasz opiekuna projektu, który odpowie na pytania i wątpliwości na każdym etapie realizacji.

arrow
podpisz umowę

rekrutuj startupy

 

Pamiętaj, że Twój projekt musi rozpocząć się w III kwartale 2018 r.

arrow
podpisz umowę

rozpocznij akceleracje

 

Pomóż startupom nawiązać współpracę z polskimi partnerami inwestycyjnymi lub branżowymi. Buduj ich pozycję rynkową. Pamiętaj, że celem jest akceleracja biznesowa przedsięwzięć startupowych.