Generator Wniosków


 Ogłoszenie o konkursie
   Ogłoszenie o konkursie do Działania 2.3, Poddziałanie 2.3.4 w 2015 r.Download this file (Ogłoszenie o konkursie do Działania 2.3, Poddziałanie 2.3.4 w 2015 r..pdf).pdf340 kB pobierz

 Regulamin konkursu
   Regulamin konkursu - obowiązuje od 21.04.2016 r.Download this file (Regulamin Konkursu_2 _3 4.docx).docx156 kB pobierz

 Załączniki do Regulaminu konkursu
   Załącznik 1 Kryteria wyboru projektów wraz z podaniem ich znaczeniaDownload this file (1_Kryteria_wyboru_projektów_2.3.4_21092015.pdf).pdf454 kB pobierz
   Załącznik 2 Wzór wniosku o dofinansowanie projektuDownload this file (2_Wzór_wniosku_o_dofinansowanie_2.3.4_21092015.docx).docx93 kB pobierz
   Załącznik 3 Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektuDownload this file (3_Instrukcja_wypełniania_wniosku_2.3.4_21092015.docx).docx92 kB pobierz
   Załącznik 4 Wzór oświadczenia wnioskodawcy o złożeniu wniosku w GWDownload this file (4_Wzór_oświadczenia_złożenie_GW_2.3.4_21092015.doc).doc63 kB pobierz
   Załącznik 5 Wzór oświadczenia wnioskodawcy o uzupełnieniu wniosku w GWDownload this file (5_Wzór_oświadczenia_uzupełnienie_GW_2.3.4_21092015.doc).doc61 kB pobierz
   Załącznik 6 Wzór umowy o dofinansowanie projektu-wzór obowiązujący od 17.03.2017Download this file (Załącznik_nr_6_Umowa 2.3.4_nabór_I_2015_09_03_2017.docx).docx70 kB pobierz
   Załącznik 7 Lista dokumentów niezbędnych do zawarcia umowy o dofinansowanieDownload this file (7_Lista_dok_niezbędnych_do_umowy_2.3.4_21092015.doc).doc74 kB pobierz
   Załącznik 8 Wykaz Krajowych Inteligentnych SpecjalizacjiDownload this file (8_Wykaz_Krajowych_Inteligentnych_Specjalizacji.pdf).pdf1006 kB pobierz

 Załączniki do umowy o dofinansowanie projektu
   Załącznik 7 do Umowy - Wzór weksla in blancoDownload this file (Załącznik 7 do Umowy WEKSEL.pdf).pdf11 kB pobierz
   Załącznik 8 do Umowy - Wzór deklaracji wekslowej dla osób fizycznychDownload this file (Załącznik 8 do Umowy DEKLAR OS FIZ.doc).doc39 kB pobierz
    Załącznik 9 do Umowy - Wzór deklaracji wekslowej dla osób prawnych Download this file (Załącznik 9 do Umowy DEKLAR OS PR.doc).doc36 kB pobierz
   Wzór oświadczenia o aktualności danychDownload this file (wzór oświadczenia o aktualności danych.doc).doc41 kB pobierz
   Wzór oświadczenia o rachunku bankowymDownload this file (wzór oświadczenia o rachunku bankowym (1).doc).doc38 kB pobierz
   Wzór deklaracji o niekaralności – osoba fizycznaDownload this file (wzor_deklaracji_o_niekaralności_osoba_fizyczn.doc).doc26 kB pobierz
   Wzór deklaracji o niekaralności – osoba prawnaDownload this file (wzór_deklaracji_o_niekaralności_osoba_prawna.doc).doc25 kB pobierz
   Wzór oświadczenia – aktualny adres zamieszkaniaDownload this file (wzór_oświadczenia_aktualny_adres_zamieszkania_CEIDG-1.doc).doc125 kB pobierz
   Wzór oświadczenia o pomocy de minimisDownload this file (wzór oświadczenia o pomocy de minimis.doc).doc38 kB pobierz

 Dokumenty dotyczące umowy o dofinansowanie
   Harmonogram Płatności Download this file (Kopia Harmonogram Płatności - załącznik do umowy.xlsx).xlsx14 kB pobierz
   Wzór oświadczenia o spełnianiu kryteriów MŚPDownload this file (Oświadczenie o spełnianiu kryteriów MŚP_dla konkursu ogłoszonego w 2015 r..doc).doc86 kB pobierz
   Załącznik A do Oświadczenia o spełnianiu kryteriów MŚPDownload this file (Załącznik A do Oświadczenia o spełnianiu kryteriów MŚP.docx).docx17 kB pobierz
   Załącznik B do Oświadczenia o spełnianiu kryteriów MŚPDownload this file (Załącznik B do Oświadczenia o spełnianiu kryteriów MŚP.docx).docx17 kB pobierz
   Załącznik C do Oświadczenia o spełnianiu kryteriów MŚPDownload this file (Załącznik C do Oświadczenia o spełnianiu kryteriów MŚP.docx).docx16 kB pobierz
   Załącznik D do Oświadczenia o spełnianiu kryteriów MŚPDownload this file (Załącznik D do Oświadczenia o spełnianiu kryteriów MŚP.docx).docx15 kB pobierz
   Wzór formularza o pomoc inną niż...- obowiązujące do 10 marca 2016 r.Download this file (Formularz_pomoc_inna_niż_pomoc_w_rolnictwie_lub_rybołówstwie..._obowiązuje do 10 marca 2016 r..doc).doc233 kB pobierz
   Wzór formularza o pomoc inną niż...- obowiązujące od 11 marca 2016 r.Download this file (Formularz_pomoc_inna_niż_pomoc_w_rolnictwie_lub_rybołówstwie..._obowiązuje od 11 marca 2016 r..xlsx).xlsx83 kB pobierz
   Wzór formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimisDownload this file (wzór_formularza_pomoc_de_minimis.xlsx).xlsx76 kB pobierz
   Oświadczenie o sytuacji ekonomicznejDownload this file (Oświadczenie o sytuacji ekonomicznej.docx).docx22 kB pobierz

 Archiwum
   Regulamin konkursu - obowiązywał do 20.04.2016 r.Download this file (Regulamin Konkursu_2.3.4_21092015.docx).docx168 kB pobierz
   Załącznik 6 Wzór umowy o dofinansowanie projektu-wzór obowiązujący od 13.06.2016Download this file (Załącznik_nr_6_Umowa 2.3.4 z 13.06.docx).docx90 kB pobierz
   Załącznik 6 Wzór umowy o dofinansowanie projektuDownload this file (6_Wzór_umowy_2.3.4_21092015.docx).docx74 kB pobierz

 Informacja o składzie KOP
   Informacja o składzie KOP 1 2015Download this file (Z11_Informacja_o_skladzie_KOP_1_2015.pdf).pdf219 kB pobierz
   Informacja o składzie KOP 2 2015Download this file (Z11_Informacja_o_skladzie_KOP_2_2015.pdf).pdf223 kB pobierz