W ramach działań planowanych przez PARP w 2018 r. w programie Inteligentny Rozwój jest co najmniej 7 nowych konkursów na kwotę minimum 1,63 mld zł.  Opublikowany harmonogram (aktualizacja 27 kwietnia br.) zawiera nowe instrumenty o łącznej wartości alokacji 190 mln zł, dotyczące programów akceleracyjnych oraz designu dla przedsiębiorców.

W 2018 roku przedsiębiorcy mogą skorzystać m.in. z badań na rynek, bonów na innowacje dla MŚP, ochrony własności przemysłowej i promocji marek produktowych w ramach Go to brand.

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z art. 47 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w  perspektywie finansowej  2014-2020 (Dz. U. poz. 1146 z późn. zm.) jest możliwość aktualizacji harmonogramu z zastrzeżeniem, że nie może ona dotyczyć naboru, którego przeprowadzenie zaplanowano w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące, licząc od dnia aktualizacji.

Harmonogram naboru wniosków w programie Inteligentny Rozwój na 2018 rok

Archiwalne:

Szczegółowy Harmonogram naborów na 2016 rok

Szczegółowy Harmonogram naborów na 2017 rok