Granty dla Seal of excellence

Polskie firmy posiadające certyfikat Seal of Excellence mogły otrzymać nawet 210 tysięcy złotych na weryfikację potencjału technicznego i komercyjnego produktu/usługi/technologii oraz opracowanie studium wykonalności.

Masz pytania?

Nasz doradca odpisze na podany przez ciebie adres e-mail

Powered by BreezingForms

Zgadzam się z
warunkami usługi

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, podanych w formularzu kontaktowym PARP w celu udzielania odpowiedzi na pytanie/pytania w nim zawarte i ich archiwizacji.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, podanych w formularzu kontaktowym PARP w celu przesyłania do mnie informacji w zakresie działań realizowanych przez PARP

Administratorem moich danych osobowych podanych w formularzu jest Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości z siedzibą w Warszawie przy ul. Pańskiej 81/83.

Dane mogą zostać udostępnione podmiotom kontrolującym i nadzorującym PARP. Zostałam/em poinformowana/y, że przysługuje mi prawo dostępu do podanych danych osobowych i ich poprawiania oraz, że podanie danych jest dobrowolne, przy czym ich niepodanie może uniemożliwić udzielenie odpowiedzi na zadane pytania.

Zamknij

210 tysięcy dla innowacyjnych przedsiębiorstw

 

Nawet 210 tysięcy złotych mogli w ramach pilotażu „Granty dla Seal of excellence” otrzymać przedsiębiorcy MSP prowadzący działalność gospodarczą na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz posiadający certyfikat Seal of Excellence. Dofinansowane były działania weryfikujące potencjał techniczny i komercyjny produktu/usługi/technologii oraz opracowanie studium wykonalności.

Przygotowanie solidnych podstaw projektu innowacyjnego

 

Działania, możliwe do realizacji w ramach projektu to mi.in: szacowanie ryzyka, badanie rynku, badanie użytkowników, zarządzanie własnością intelektualną, opracowanie strategii innowacji, poszukiwanie partnerów, itd. Wspierają one firmę w przygotowaniu solidnych podstaw projektu innowacyjnego, o wymiarze europejskim i spójnego ze strategią przedsiębiorstwa. Produktem, powstałym w wyniku realizacji zaplanowanych działań, jest studium wykonalności, zawierające strategiczny biznes plan, wyznaczający kolejne kroki (techniczne, organizacyjne, finansowe, prawne) na drodze do wdrożenia projektu innowacyjnego.