Preferencyjna pożyczka dla startupów

Od 200 tysięcy do 2 milionów złotych dla startupów!

Masz pytania?

Nasz doradca odpisze na podany przez ciebie adres e-mail

Powered by BreezingForms

Zgadzam się z
warunkami usługi

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, podanych w formularzu kontaktowym PARP w celu udzielania odpowiedzi na pytanie/pytania w nim zawarte i ich archiwizacji.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, podanych w formularzu kontaktowym PARP w celu przesyłania do mnie informacji w zakresie działań realizowanych przez PARP

Administratorem moich danych osobowych podanych w formularzu jest Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości z siedzibą w Warszawie przy ul. Pańskiej 81/83.

Dane mogą zostać udostępnione podmiotom kontrolującym i nadzorującym PARP. Zostałam/em poinformowana/y, że przysługuje mi prawo dostępu do podanych danych osobowych i ich poprawiania oraz, że podanie danych jest dobrowolne, przy czym ich niepodanie może uniemożliwić udzielenie odpowiedzi na zadane pytania.

Zamknij

Od startu do wzrostu

 

Fundusz Pożyczkowy Innowacji będzie oferował pożyczki dla innowacyjnych przedsiębiorstw, które znajdują się we wczesnej fazie rozwojowej. Chcemy umożliwić przedsięwzięciom przechodzić z fazy startowej do fazy wzrostu.

Fundusz Pożyczkowy będzie wymagał zaangażowania kapitału prywatnego przez Anioła Biznesu lub Fundusz venture capital. Inwestor zostanie zobowiązany do dokapitalizowania pożyczkobiorcy (startupu) co najmniej taką sama kwotą jak wnioskowana pożyczka.

Docelowym odbiorcą pożyczki będą przedsiębiorstwa nienotowane na giełdzie. Nie mogą one też wcześniej dokonać podziału zysku. Nie mogą też być utworzone w wyniku połączenia. Ich rejestracja nie mogła zostać dokonana wcześniej niż 55 miesięcy przed złożeniem wniosku.

UWAGA!

 

Trwają prace mające na celu przygotowanie zmian w tym instrumencie, dzięki którym będzie on lepiej odpowiadał na potrzeby innowacyjnych przedsiębiorców.