Ogłoszenie o konkursie
   Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych - ogłoszenie o konkursieDownload this file (Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych - ogłoszenie o konkursie, poddziałanie 2.3.3 POIR 2017 r. .pdf).pdf296 kB pobierz

 Regulamin konkursu
   Regulamin konkursu obowiązujący od 01.01.2018Download this file (Regulamin konkursu 2.3.3 POIR_obowiązuje od 01.01.2018.docx).docx122 kB pobierz

 Załączniki do Regulaminu konkursu
   Zał. nr 1 Kryteria wyboru projektów obowiązujące od 08.06.17Download this file (Zał. nr 1 Kryteria wyboru projektów obowiązujące od 08.06.17.pdf).pdf419 kB pobierz
   Zał. nr 2 Wzór wniosku o dofinansowanie obowiązujący od 16.06.2017Download this file (Zał. nr 2 Wzór wniosku o dofinansowanie obowiązujący od 16.06.2017.pdf).pdf962 kB pobierz
   Zał. nr 3 Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie obowiązuje od 16.06.17Download this file (Zał. nr 3 Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie obowiązująca od 16.06.2017.pdf).pdf870 kB pobierz
   Zał. nr 4 Wzór oświadczenia o złożeniu wniosku w Generatorze WnioskówDownload this file (Zał_4_Wzór_oświadczenia_2_konkurs_ryczałt koordynatora.doc).doc61 kB pobierz
   Zał. nr 5 Wzór umowy o dofinansowanie obowiązujący od 16.06.2017Download this file (Zał. nr 5 Wzór umowy o dofinansowanie obowiązujący od 16.06.2017.pdf).pdf809 kB pobierz
   Zał. nr 6 Lista dokumentów niezbędnych do zawarcia umowy Download this file (Zał_6_Lista_dokumentów_do_umowy_2_konkurs_ryczałt koordynatora.doc).doc68 kB pobierz
   Zał. nr 7 Wykaz Krajowych Inteligentnych SpecjalizacjiDownload this file (Zał. nr 7 Wykaz Krajowych Inteligentnych Specjalizacji.pdf).pdf467 kB pobierz
   Zał. nr 8 Metodologia obliczania kosztów uproszczonych obowiązująca od 16.06.17Download this file (Zał. nr 8 Metodologia obliczania kosztów uproszczonych obowiązująca od 16.06.2017.pdf).pdf445 kB pobierz
   Zał. nr 8.1 Kalkulator stawek jednostkowych obowiązujący od 16.06.2017Download this file (Zał. nr 8.1 Kalkulator stawek jednostkowych obowiązujący od 16.06.2017.xlsx).xlsx32 kB pobierz

 Załączniki do Umowy
   Zał. nr 2 Harmonogram rzeczowo-finansowy obowiązujący od 16.06.2017Download this file (Zał. nr 2 Harmonogram rzeczowo-finansowy obowiązujący od 16.06.2017.xlsx).xlsx16 kB pobierz
   Zał. nr 3 Harmonogram płatnościDownload this file (Zał_3_Harmonogram płatności_ryczałt_koordynatora_2_3_3_POIR.xlsx).xlsx15 kB pobierz
   Zał. nr 4 Oświadczenie o kwalifikowalności VATDownload this file (Zał_4_Oświadczenie_o_kwalifikowalności_VAT_2_3_3_POIR.doc).doc30 kB pobierz
   Zał. nr 6 Oświadczenie o prowadzeniu rachunku bankowegoDownload this file (Zał_6_Oświadczenie o prowadzeniu rachunku bankowego.docx).docx50 kB pobierz
   Zał. nr 7 Wzór weksla in blancoDownload this file (Zał_7_Wzór_weksla_in_blanco.pdf).pdf11 kB pobierz
   Zał. nr 8 Wzór deklaracja wekslowa dla osób prawnychDownload this file (Deklaracja wekslowa zał. nr 8 do umowy o dofinansowanie projektu.doc).doc36 kB pobierz

 Dokumenty dodatkowe
   Deklaracja o niekaralności dla osób prawnychDownload this file (Deklaracji o niekaralności_osoba prawna.doc).doc25 kB pobierz
   Formularz informacji - pomoc inna niż pomoc de minimis Download this file (Formularz_pomoc inna niż pomoc de minimis.xlsx).xlsx82 kB pobierz
   Oświadczenie o aktualności danychDownload this file (Oświadczenie o aktualności danych.doc).doc71 kB pobierz
   Oświadczenie w sprawie trudnej sytuacjiDownload this file (Oświadczenie w sprawie trudnej sytuacji.docx).docx50 kB pobierz
   Wniosek o nadanie dostępu dla osoby uprawnionej w ramach SL2014Download this file (Wniosek o nadanie dostępu dla osoby uprawnionej w ramach SL2014.docx).docx119 kB pobierz

 Archiwum
   Regulamin konkursu obowiązujący do 07.06.17Download this file (Regulamin konkursu.docx).docx114 kB pobierz
   Zał. nr 1 Kryteria wyboru projektów obowiązujące do 07.06.17Download this file (Zał_1_Kryteria wyboru projektów_2_konkurs_2_3_3.docx).docx50 kB pobierz
   Zał. nr 3 Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu do 07.06.17Download this file (Zał_3_Instrukcja wypełniania wniosku_2_2017_ryczałt koordynatora.docx).docx107 kB pobierz
   Regulamin konkursu obowiązujący od 08.06.17 do 15.06.2017Download this file (Regulamin konkursu obowiązujący od 08.06.17.docx).docx114 kB pobierz
   Zał. nr 2 Wzór wniosku o dofinansowanie projektu - obowiązujący do 15.06.2017Download this file (Zał_2 Wniosek o dofinansowanie_2_2017_ryczałt koordynatora.docx).docx168 kB pobierz
   Zał. nr 3 Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu - 08-15.06.17Download this file (Zał. nr 3 Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu obowiązująca od 08.06.17.docx).docx107 kB pobierz
   Zał. nr 5 Wzór umowy o dofinansowanie - obowiązuje do 15.06.2017Download this file (Zał_5_Umowa_o_dofinansowanie_2_2017_ryczałt koordynatora_15_05_2017.docx).docx109 kB pobierz
   Zał. nr 8 Metodologia obliczania kosztów uproszczonych obowiązuje do 15.06.2017Download this file (Zał_8_Metodologia_ryczałt_koordynatora_2_3_3_POIR_15_05_2017.docx).docx30 kB pobierz
   Zał. nr 2 Harmonogram rzeczowo-finansowy- obowiązuje do 15.06.2017Download this file (Zał_2_Harmonogram rzeczowo-finansowy_ryczałt_koordynatora_2_3_3_POIR.xlsx).xlsx15 kB pobierz
   Regulamin konkursu obowiązujący do 31.12.2017Download this file (Regulamin konkursu obowiązujący od 16.06.2017.pdf).pdf377 kB pobierz