Ogłoszenie o konkursie
   Ogłoszenie o konkursie do poddziałania 2.3.4 POIR 2017Download this file (Ogłoszenie o konkursie do poddziałania 2.3.4 POIR Ochrona własności przemysłowej w 2017 r..pdf).pdf343 kB pobierz

 Pytania i odpowiedzi
   Najczęściej popełniane błędy 2.3.4 POIRDownload this file (Najczęściej popełniane błędy 2.3.4 POIR_2017.pdf).pdf295 kB pobierz

 Regulamin Konkursu
   Regulamin KonkursuDownload this file (RK_2017.docx).docx101 kB pobierz

 Załączniki do Regulaminu Konkursu
   Załącznik 1 Kryteria wyboru projektów wraz z podaniem ich znaczeniaDownload this file (załącznik_nr_1_do_RK_kryteria_.docx).docx47 kB pobierz
   Załącznik 2 Wzór wniosku o dofinansowanie projektuDownload this file (załącznik_nr_2_do_RK_wzór_wniosku_o_dofinansowanie.docx).docx87 kB pobierz
   Załącznik 3 Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektuDownload this file (załącznik_nr_3_do_RK_instrukcja_projekt.docx).docx91 kB pobierz
   Załącznik 4 Wzór oświadczenia wnioskodawcy o złożeniu wniosku w GWDownload this file (Załącznik_nr_4_do_RK_Wzór oświadczenia o złożeniu wniosku w GW.docx).docx57 kB pobierz
   Załącznik 5 Wzór umowy o dofinansowanie projektu Download this file (Załącznik_nr_5_do_RK_Umowa 2 3 4_konkurs2017.docx).docx70 kB pobierz
   Załącznik 6 Lista dokumentów niezbędnych do zawarcia umowy o dofinansowanieDownload this file (Załącznik_nr_6_do_RK_lista_dokumentow_do_umowy_projekt.doc).doc79 kB pobierz
   Wykaz Krajowych Inteligentnych SpecjalizacjiAccess this URL (http://www.mr.gov.pl/strony/zadania/wsparcie-przedsiebiorczosci/innowacyjnosc/krajowe-inteligentne-specjalizacje/).acje0 kB pobierz

 Załączniki do umowy o dofinansowanie projektu
   Załącznik nr 3 Harmonogram PłatnościDownload this file (Załącznik_nr_3_do_umowy_Harmonogram Płatności.xlsx).xlsx14 kB pobierz
   Załącznik nr 4 Oświadczenie o kwalifikowalności VATDownload this file (załącznik_nr_4 _do_umowy_oświadczenie_o_kwalifikowalności_VAT.doc).doc30 kB pobierz
   Załącznik 7 do Umowy - Wzór weksla in blancoDownload this file (Załącznik_nr_7_do_umowy_Wzór weksla.pdf).pdf10 kB pobierz
   Załącznik 8 do Umowy - Wzór deklaracji wekslowej dla osób fizycznychDownload this file (załącznik_nr_8_do_umowy_Wzór deklaracji wekslowej dla osób fizycznych.docx).docx57 kB pobierz
   Załącznik 9 do Umowy - Wzór deklaracji wekslowej dla osób prawnychDownload this file (Załącznik_nr_9_do_umowy_Wzór deklaracji wekslowej dla osób prawnych.docx).docx56 kB pobierz
   Załącznik nr 10 Wzór oświadczenia o spełnianiu kryteriów MŚPDownload this file (Załącznik_nr_10_do_umowy_wzór oświadczenia o spełnianiu kryteriów mśp z załącznikami.doc).doc319 kB pobierz

 Dokumenty dotyczące umowy o dofinansowanie
   Wzór oświadczenia o aktualności danychDownload this file (wzór oświadczenia o aktualności danych.doc).doc41 kB pobierz
   Wzór deklaracji o niekaralności – osoba fizycznaDownload this file (wzór_deklaracji_o_niekaralności_osoba_fizyczna.doc).doc26 kB pobierz
   Wzór deklaracji o niekaralności – osoba prawnaDownload this file (wzór_deklaracji_o_niekaralności_osoba_prawna.doc).doc25 kB pobierz
   Wzór oświadczenia – aktualny adres zamieszkaniaDownload this file (wzór_oświadczenia_aktualny_adres_zamieszkania_CEIDG-1.doc).doc125 kB pobierz
   Wzór oświadczenia o pomocy de minimisDownload this file (wzór oświadczenia o pomocy de minimis.doc).doc38 kB pobierz
   Wzór formularza przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc de minimis Download this file (Formularz_pomoc_inna_niż_pomoc_pomoc_de_minimis_ (3).xlsx).xlsx82 kB pobierz
   Wzór formularza przy ubieganiu się o pomoc de minimis Download this file (formularz informacji de minimis.xls).xls141 kB pobierz
   Sytuacja finansowa przedsiębiorcy Informacja nt. zatrudnieniaDownload this file (Sytuacja finansowa przedsiębiorcy_Informacja nt. zatrudnienia.xls).xls58 kB pobierz
   Wniosek o nadanie dostępu dla osoby uprawnionej w ramach SL2014Download this file (wykaz_osób_upoważnionych_do_obsługi_systemu_SL2014-1.docx).docx178 kB pobierz
   Oświadczenie o sytuacji ekonomicznejDownload this file (2_3_4_Oświadczenie w sprawie trudnej sytuacji_uzup_dokumentu.docx).docx16 kB pobierz