Ogłoszenie
   Ogłoszenie o konkursie do poddziałania 3.3.3 POIR 2018Download this file (Ogłoszenie o konkursie do poddziałania 3.3.3 POIR 2018.pdf).pdf332 kB pobierz

 Regulamin konkursu
   Regulamin konkursu obowiązujący od 21.08.2018Download this file (Regulamin konkursu obowiązujący od 21.08.2018 r.docx).docx877 kB pobierz

 Załączniki do Regulaminu konkursu
   Załącznik nr 1 Kryteria wyboru projektówDownload this file (Zał 1 Kryteria wyboru projektów.pdf).pdf727 kB pobierz
   Załącznik nr 2 Wzór wniosku o dofinansowanieDownload this file (Zał 2 Wzór wniosku o dofinansowanie.doc).doc420 kB pobierz
   Zał 2.1 Szczegółowy budżet projektu obowiązujący od 27.04.18Download this file (Zał 2.1 Szczegółowy budżet projektu_obowiązuje od 27.04.18.xlsx).xlsx44 kB pobierz
   Załącznik nr 3 Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektuDownload this file (Zał 3 Instrukcja wypełniania wniosku o dofinasowanie projektu.pdf).pdf732 kB pobierz
   Załącznik nr 4 Umowa o dofinansowanie obowiązuje od 06.09.2018 r.Download this file (Załącznik nr 4 Umowa o dofinansowanie obowiązuje od 06.09.2018 r..docx).docx1241 kB pobierz
   Załącznik nr 5 Lista dokumentów niezbędnych do zawarcia umowyDownload this file (Zał 5 Lista dokumentów niezbędnych do zawarcia umowy.pdf).pdf203 kB pobierz
   Załącznik nr 6 Wykaz standardowych kwot ryczałtowychDownload this file (Zał 6 Wykaz standardowych kwot ryczałtowych.pdf).pdf505 kB pobierz
   Załącznik nr 7 Kwota ryczałtowa materiał informacyjnyDownload this file (Zał 7 Kwota ryczałtowa materiał informacyjny.pdf).pdf577 kB pobierz
   Załącznik nr 8 do Krajowe Inteligentne SpecjalizacjeDownload this file (Zał 8 do Krajowe Inteligentne Specjalizacje.pdf).pdf472 kB pobierz

 Załączniki do Umowy
   Załącznik nr 2 Harmonogram rzeczowo-finansowyDownload this file (Załącznik nr 2 Harmonogram rzeczowo-finansowy.docx).docx45 kB pobierz
   Załącznik nr 3 Harmonogram płatnościDownload this file (Załącznik nr 3 Harmonogram płatności.xlsx).xlsx15 kB pobierz
   Załącznik nr 4 Oświadczenie o kwalifikowalności VATDownload this file (Załącznik nr 4 Oświadczenie o kwalifikowalności VAT.doc).doc369 kB pobierz
   Załącznik nr 5 Wzór deklaracji wekslowej dla osób fizycznychDownload this file (Załącznik nr 5 Wzór deklaracji wekslowej dla osób fizycznych.doc).doc65 kB pobierz
   Załącznik nr 5 Wzór deklaracji wekslowej dla osób prawnychDownload this file (Załącznik nr 5 Wzór deklaracji wekslowej dla osób prawnych.doc).doc62 kB pobierz
   Załącznik nr 5 Wzór weksla in blancoDownload this file (Załącznik nr 5 Wzór weksla in blanco.pdf).pdf11 kB pobierz
   Załącznik nr 7 Oświadczenia o spełnianiu kryteriów MŚPDownload this file (Załącznik nr 7 Oświadczenia o spełnianiu kryteriów MŚP.doc).doc343 kB pobierz

 Branżowe Programy Promocji
   Biotechnologia i farmaceutyki obowiązuje od 07.11.18Download this file (Biotechnologia i farmaceutyki obowiązuje od 07.11.18.pdf).pdf85 kB pobierz
   Budowa i wykańczanie budowli obowiązuje od 07.11.18Download this file (Budowa i wykańczanie budowli obowiązuje od 07.11.18.pdf).pdf107 kB pobierz
   Części samochodowe i lotnicze obowiązuje od 07.11.18Download this file (Części samochodowe i lotnicze obowiązuje od 07.11.18.pdf).pdf101 kB pobierz
   IT_ICT obowiązuje od 07.11.18Download this file (IT_ICT obowiązuje od 07.11.18.pdf).pdf114 kB pobierz
   Jachty i łodzie rekreacyjne obowiązuje od 07.11.18Download this file (Jachty i łodzie rekreacyjne obowiązuje od 07.11.18.pdf).pdf99 kB pobierz
   Kosmetyki obowiązuje od 07.11.18Download this file (Kosmetyki obowiązuje od 07.11.18.pdf).pdf100 kB pobierz
   Maszyny i urządzenia obowiązuje od 07.11.18Download this file (Maszyny i urządzenia obowiązuje od 07.11.18.pdf).pdf109 kB pobierz
   Meble obowiązuje od 07.11.18Download this file (Meble obowiązuje od 07.11.18.pdf).pdf101 kB pobierz
   Moda Polska obowiązuje od 07.11.18Download this file (Moda Polska obowiązuje od 07.11.18.pdf).pdf119 kB pobierz
   Polskie specjalności żywnościowe obowiązuje od 07.11.18Download this file (Polskie specjalności żywnościowe obowiązuje od 07.11.18.pdf).pdf109 kB pobierz
   Sektor usług prozdrowotnych obowiązuje od 07.11.18Download this file (Sektor usług prozdrowotnych obowiązuje od 07.11.18.pdf).pdf106 kB pobierz
   Sprzęt medyczny obowiązuje od 07.11.18Download this file (Sprzęt medyczny obowiązuje od 07.11.18.pdf).pdf100 kB pobierz

 Programy promocji na rynkach perspektywicznych
   PPO Algieria obowiązuje od 19.03.18Download this file (PPO Algieria obowiązuje od 19.03.18.pdf).pdf75 kB pobierz
   PPO Indie obowiązuje od 19.03.18Download this file (PPO Indie obowiązuje od 19.03.18.pdf).pdf95 kB pobierz
   PPO Iran obowiązuje od 19.03.18Download this file (PPO Iran obowiązuje od 19.03.18.pdf).pdf86 kB pobierz
   PPO Meksyk obowiązuje od 19.03.18Download this file (PPO Meksyk obowiązuje od 19.03.18.pdf).pdf87 kB pobierz
   PPO Wietnam obowiązuje od 19.03.18Download this file (PPO Wietnam obowiązuje od 19.03.18.pdf).pdf93 kB pobierz

 Dokumenty dotyczące naboru
   Wykaz osób-wniosek o nadanie dostępu dla osoby uprawnionej w ramach SL2014Download this file (Wykaz osób-wniosek o nadanie dostępu dla osoby uprawnionej w ramach SL2014.doc).doc857 kB pobierz
   Oświadczenia o spełnianiu kryteriów MŚPDownload this file (Oświadczenia o spełnianiu kryteriów MŚP.doc).doc318 kB pobierz
   Oświadczenie o kwalifikowalności VATDownload this file (Oświadczenie o kwalifikowalności VAT.doc).doc829 kB pobierz
   Formularz informacji - pomoc inna niż pomoc de minimisDownload this file (Formularz informacji - pomoc inna niż pomoc de minimis.xlsx).xlsx82 kB pobierz
   Formularz informacji - pomoc de minimisDownload this file (Formularz informacji - pomoc de minimis.xlsx).xlsx76 kB pobierz
   Dane finansowe - osoba fizycznaDownload this file (Dane finansowe - osoba fizyczna.xls).xls55 kB pobierz
   Oświadczenie o sytuacji ekonomicznejDownload this file (Oświadczenie o sytuacji ekonomicznej.docx).docx811 kB pobierz
   Oświadczenie o aktualności danychDownload this file (Oświadczenie o aktualności danych.doc).doc850 kB pobierz
   Oświadczenie o wysokości pomocy de minimisDownload this file (Oświadczenie o wysokości pomocy de minimis.doc).doc838 kB pobierz
   Oświadczenie o prowadzeniu rachunku bankowegoDownload this file (Oświadczenie o prowadzeniu rachunku bankowego.docx).docx812 kB pobierz
   Oświadczenie o wydatkowaniu zaliczkiDownload this file (Oświadczenie o wydatkowaniu zaliczki.docx).docx813 kB pobierz
   Księga Marki Polskiej GospodarkiAccess this URL (https://www.trade.gov.pl/pl/f/view/fobject_id:350235.pdf).pdf0 kB pobierz
   Regulamin korzystania z logo Marki Polskiej GospodarkiAccess this URL (http://www.mpit.gov.pl/media/30840/Regulamin_MPG.pdf ).pdf50 kB pobierz
   Projekt panelu promocyjnego Marki Polskiej GospodarkiAccess this URL (http://www.mpit.gov.pl/media/26290/MPG_panel_promocyjny_na_strone.pdf).pdf4582 kB pobierz

 Dokumenty dotyczące wdrażania
   Oświadczenie kurs walutDownload this file (Kurs walut.docx).docx813 kB pobierz
   Oświadczenie pracownicyDownload this file (Oświadczenie pracownicy.docx).docx814 kB pobierz

 Archiwum
   Zał 2.1 Szczegółowy budżet projektu - obowiązywał do 03.04.18Download this file (Zał 2.1 Szczegółowy budżet projektu.xlsx).xlsx44 kB pobierz
   Zał 2.1 Szczegółowy budżet projektu - obowiązywał do 12.03.18Download this file (Załącznik nr 2.1 Szczegółowy budżet projektu.xlsx).xlsx43 kB pobierz
   Biotechnologia i farmaceutyka obowiązywał do 18.03.18Download this file (Biotechnologia i farmaceutyka obowązuje od 19.03.18.pdf).pdf80 kB pobierz
   Budowa i wykańczanie budowli obowiązywał do 18.03.18Download this file (Budowa i wykańczanie budowli obowiązuje od 19.03.18.pdf).pdf102 kB pobierz
   Części samochodowe i lotnicze obowiązywał do 18.03.18Download this file (Części samochodowe i lotnicze obowiązuje od 19.03.18.pdf).pdf289 kB pobierz
   Jachty i łodzie obowiązywał do 18.03.18Download this file (Jachty i łodzie obowiązuje od 19.03.18.pdf).pdf94 kB pobierz
   Kosmetyki obowiązywał do 18.03.18Download this file (Kosmetyki obowiązuje od 19.03.18.pdf).pdf94 kB pobierz
   Maszyny i urządzenia obowiązywał do 18.03.18Download this file (Maszyny i urządzenia obowiązuje od 19.03.18.pdf).pdf104 kB pobierz
   Meble obowiązywał do 18.03.2018Download this file (Meble obowiązuje od 19.03.18.pdf).pdf334 kB pobierz
   Moda polska obowiązywał do 18.03.18Download this file (Moda polska obowiązuje od 19.03.18.pdf).pdf114 kB pobierz
   Zał 2.1 Szczegółowy budżet projektu obowiązujący do 26.04.18Download this file (Zał 2.1 Szczegółowy budżet projektu_obowiązuje od 04.04.18.xlsx).xlsx43 kB pobierz
   Regulamin konkursu Go to Brand - obowiązujący do 05.07.2018Download this file (Regulamin konkursu Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand.pdf).pdf788 kB pobierz
   Regulamin konkursu obowiązujący do 20.08.2018Download this file (Regulamin konkursu obowiązujący od 06.07.2018 r..pdf).pdf862 kB pobierz
   Załącznik nr 4 Umowa o dofinasowanie obowiązująca do 05.09.18Download this file (Zał 4 Umowa o dofinasowanie.docx).docx1239 kB pobierz
   Biotechnologia i farmaceutyki korekta wersji z 19.03.18 obowiązywał do 06.11.18Download this file (Biotechnologia i farmaceutyki korekta wersji z 19.03.18.pdf).pdf245 kB pobierz
   Budowa i wykańczanie budowli korekta wersji z 19.03.18 obowiązywał do 06.11.18Download this file (Budowa i wykańczanie budowli korekta wersji z 19.03.18.pdf).pdf354 kB pobierz
   Części samochodowe i lotnicze korekta wersji z 19.03.18 obowiązywał do 06.11.18Download this file (Części samochodowe i lotnicze korekta wersji z 19.03.18.pdf).pdf289 kB pobierz
   IT_ICT korekta wersji z 19.03.18 obowiązywał do 06.11.18Download this file (IT_ICT korekta wersji z 19.03.18.pdf).pdf111 kB pobierz
   Jachty i łodzie rekreacyjne korekta wersji z 19.03.18 obowiązywał do 06.11.18Download this file (Jachty i łodzie rekreacyjne korekta wersji z 19.03.18.pdf).pdf330 kB pobierz
   Kosmetyki korekta wersji z 19.03.18 obowiązywał do 06.11.18Download this file (Kosmetyki korekta wersji z 19.03.18.pdf).pdf328 kB pobierz
   Maszyny i urządzenia korekta wersji z 19.03.18 obowiązywał do 06.11.18Download this file (Maszyny i urządzenia korekta wersji z 19.03.18.pdf).pdf354 kB pobierz
   Meble korekta wersji z 19.03.18 obowiązywał do 06.11.18Download this file (Meble korekta wersji z 19.03.18.pdf).pdf334 kB pobierz
   Moda Polska korekta wersji z 19.03.18 obowiązywał do 06.11.18Download this file (Moda Polska korekta wersji z 19.03.18.pdf).pdf115 kB pobierz
   Polskie specjalności żywnościowe obowiązuje od 19.03.18 obowiązywał do 06.11.18Download this file (Polskie specjalności zywnościowe obowiązuje od 19.03.18.pdf).pdf105 kB pobierz
   Sektor usług prozdrowotnych obowiązuje od 19.03.18 obowiązywał do 06.11.18Download this file (Sektor usług prozdrowotnych obowiązuje od 19.03.18.pdf).pdf353 kB pobierz
   Sprzęt medyczny obowiązuje od 19.03.18 obowiązywał do 06.11.18Download this file (Sprzęt medyczny obowiązuje od 19.03.18.pdf).pdf95 kB pobierz