Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi
   Pytania i odpowiedzi 3.3.3 Go to brandDownload this file (pytania i odpowiedzi 3.3.3 POIR.pdf).pdf1546 kB pobierz

 Ogłoszenie
   Ogłoszenie o konkursie do działania 3.3, poddziałanie 3.3.3 w 2016 r.Download this file (Ogłoszenie o konkursie do działania 3.3, poddziałanie 3.3.3 w 2016 r..pdf).pdf327 kB pobierz

 Regulamin konkursu
   Regulamin konkursu - obowiązuje od 20.10.2016 r.Download this file (Regulamin_konkursu_3 3 3.pdf).pdf344 kB pobierz
   Załącznik nr 1 - Kryteria wyboru projektów wraz z podaniem ich znaczeniaDownload this file (Załącznik_nr_1_do_Regulaminu_konkursu.docx).docx67 kB pobierz
   Załącznik nr 2 - Wzór wniosku o dofinansowanie projektu- ważny od 24.06.2016 r.Download this file (Załącznik_nr_2_do_Regulaminu_konkursu24062016.docx).docx91 kB pobierz
   Załącznik nr 3 - Instrukcja wypełniania wniosku - ważny od 24.06.2016 r.Download this file (Załącznik_nr_3_do_Regulaminu_konkursu24062016.docx).docx92 kB pobierz
   Załącznik nr 4 - Wzór oświadczenia o złożeniu wniosku w Generatorze WnioskówDownload this file (Załącznik_nr_4_do_Regulaminu_konkursu.docx).docx23 kB pobierz
   Załącznik nr 5 - Wzór umowy o dofinansowanie 1Download this file (Załącznik_nr_5_do_Regulaminu_konkursu.docx).docx138 kB pobierz
   Załącznik nr 5 – Wzór umowy o dofinansowanie 2 – obowiązuje od 15.02.17Download this file (Załącznik nr 5 – Wzór umowy o dofinansowanie 2 – obowiązuje od 15.02.17.docx).docx118 kB pobierz
   Załącznik nr 6 - Lista dokumentów niezbędnych do zawarcia umowy o dofinansowanieDownload this file (Załącznik_nr_6_do_Regulaminu_konkursu.doc).doc73 kB pobierz

 Załączniki do umowy o dofinansowanie projektu
   Załącznik nr 4 - Oświadczenie o kwalifikowalności VATDownload this file (załącznik_nr_4 _do_umowy_oświadczenie_o_kwalifikowalności_VAT.doc).doc30 kB pobierz
   Załącznik nr 7 - Wzór weksla in blancoDownload this file (załącznik_nr_7_do_umowy_wzór_weksla_in_blanco.pdf).pdf11 kB pobierz
   Załącznik nr 2 - Harmonogram rzeczowo-finansowyDownload this file (Załącznik nr 2 - Harmonogram rzeczowo-finansowy.docx).docx14 kB pobierz
   Załącznik nr 3 - Harmonogram płatnościDownload this file (Załącznik nr 3 - Harmonogram płatności.xlsx).xlsx14 kB pobierz
   Załącznik nr 8 - Wzór deklaracji wekslowej dla osób fizycznychDownload this file (załącznik_nr_8_do_umowy_deklarcacja _wekslowa_osoba_fizyczna.doc).doc38 kB pobierz
   Załącznik nr 9 - Wzór deklaracji wekslowej dla osób prawnychDownload this file (załącznik_nr_9_do_umowy_deklaracja_wekslowa_osoba_prawna.doc).doc36 kB pobierz

 Branżowe programy promocji
   Sprzęt medyczny - ważny od 24 czerwca 2016 r.Access this URL (https://www.mr.gov.pl/media/21548/BPP_sprzet_medyczny_wersja_III_z_24_06_09.pdf).pdf275 kB pobierz
   Kosmetyki - ważny od 20 czerwca 2016 r. Access this URL (https://www.mr.gov.pl/media/21333/BPP_branzy_kosmetyki_wersja_III_20062016.pdf).pdf267 kB pobierz
   IT/ICT - ważny od 14 czerwca 2016 r. Access this URL (https://www.mr.gov.pl/media/21150/BPP_IT_ICT_wersja_II_z_14.pdf).pdf279 kB pobierz
   Jachty i łodzie - ważny od 14 czerwca 2016 r. Access this URL (https://www.mr.gov.pl/media/21151/BPP_jachtow_i_lodzi_rekreacyjnych_wersja_II_z_14.pdf).pdf270 kB pobierz
   Meble - ważny od 14 czerwca 2016 r. Access this URL (https://www.mr.gov.pl/media/21190/BPP_meble_wersja_II_z_14.pdf).pdf272 kB pobierz
   Polskie specjalności żywnościowe - ważny od 24 czerwca 2016 r. Access this URL (https://www.mr.gov.pl/media/21546/BPP_zywnosc_wersja_III_z_24.pdf).pdf339 kB pobierz
   Sektor usług prozdrowotnych - ważny od 21 czerwca 2016 r. Access this URL (https://www.mr.gov.pl/media/21354/BPP_uslug_prozdrowotnych_wersja_III_21_06_16.pdf).pdf275 kB pobierz

 AKTY PRAWNE
   Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 10 lipca 2015 r.Download this file (D20151027.pdf).pdf175 kB pobierz
   Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programówDownload this file (D20141146Lj.pdf).pdf534 kB pobierz

  Dodatkowe dokumenty
   Wniosek o nadanie dostępu dla osoby uprawnionej w ramach SL2014Download this file (Wniosek o nadanie dostępu dla osoby uprawnionej w ramach SL2014-1 .docx).docx119 kB pobierz
   Wzór oświadczenia o spełnianiu kryteriów MŚPDownload this file (wzór_oświadczenia_o_spełnianiu_kryteriów_MSP.doc).doc319 kB pobierz
   Wzór oświadczenia o kwalifikowalności VATDownload this file (wzór_oświadczenia_o_kwalifikowalności_VAT.doc).doc30 kB pobierz
   Wzór formularza pomoc inna niż pomoc de minimisDownload this file (wzór_formularza_pomoc_inna_niż_pomoc_de_minimis.xlsx).xlsx85 kB pobierz
   Wzór formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimisDownload this file (wzór_formularza_pomoc_de_minimis.xlsx).xlsx79 kB pobierz
   Projekt panelu promocyjnego Marki Polskiej Gospodarki Access this URL (https://www.mr.gov.pl/media/19581/Projekt_panelu_promocyjnego_MPG.pdf).pdf0 kB pobierz
   Księga Marki Polskiej Gospodarki Access this URL (https://www.mr.gov.pl/media/15470/5_Ksiega_Znaku_MPG.pdf).pdf0 kB pobierz
   Regulamin korzystania z logo Marki Polskiej Gospodarki Access this URL (https://www.mr.gov.pl/media/15466/2_Regulamin_MPG.pdf).pdf0 kB pobierz
   Klasyfikacja technologii według EUROSTATDownload this file (Eurostat_pkd_333.pdf).pdf180 kB pobierz
   Wzór oświadczenia o aktualności danychDownload this file (wzór oświadczenia o aktualności danych.doc).doc41 kB pobierz
   Wzór oświadczenia o pomocy de minimisDownload this file (wzór oświadczenia o pomocy de minimis.doc).doc38 kB pobierz
   Wzór deklaracji o niekaralności - osoba fizycznaDownload this file (wzór_deklaracji_o_niekaralności_osoba_fizyczna.doc).doc26 kB pobierz
   Wzór deklaracji o niekaralności - osoba prawnaDownload this file (wzór_deklaracji_o_niekaralności_osoba_prawna.doc).doc25 kB pobierz
   Wzór oświadczenia - aktualny adres zamieszkania CEIDGDownload this file (wzór_oświadczenia_aktualny_adres_zamieszkania_CEIDG-1.doc).doc125 kB pobierz

 Archiwum
   Regulamin konkursu - ważny od 24.06.2016 r. do 19.10.2016 r.Download this file (Regulamin_konkursu_3 3 3_POIR24062016.docx).docx107 kB pobierz
   Sprzęt medyczny - ważny do 14 czerwca 2016 r. Access this URL (https://www.mr.gov.pl/media/19647/Sprzet_medyczny.pdf).pdf264 kB pobierz
   Sprzęt medyczny - ważny do 23 czerwca 2016 r. Access this URL (https://www.mr.gov.pl/media/21171/BPP_sprzet_medyczny_wersja_II_z_14_06_16.pdf).pdf265 kB pobierz
   Kosmetyki - ważny do 14 czerwca 2016 r. Access this URL (https://www.mr.gov.pl/media/19566/BPP_kosmetyki_9052016.pdf).pdf253 kB pobierz
   IT/ICT - ważny do 14 czerwca 2016 r. Access this URL (https://www.mr.gov.pl/media/19565/BPP_IT_ICT_9052016.pdf).pdf271 kB pobierz
   Jachty i łodzie - ważny do 14 czerwca 2016 r. Access this URL (https://www.mr.gov.pl/media/19569/BPP_produkcja_jachtow_i_lodzi_rekreacyjnych_9052016.pdf).pdf268 kB pobierz
   Meble - ważny do 14 czerwca 2016 r. Access this URL (https://www.mr.gov.pl/media/19567/BPP_meble_9052016.pdf).pdf268 kB pobierz
   Polskie specjalności żywnościowe - ważny do 14 czerwca 2016 r. Access this URL (https://www.mr.gov.pl/media/19568/BPP_polskie_specjalnosci_zywnosciowe_9052016.pdf).pdf271 kB pobierz
   Polskie specjalności żywnościowe - ważny do 14 czerwca 2016 r. Access this URL (https://www.mr.gov.pl/media/19815/BPP_polskie_specjalnosci_zywnosciowe_16052016.pdf).pdf18 kB pobierz
   Polskie specjalności żywnościowe - ważny do 23 czerwca 2016 r. Access this URL (https://www.mr.gov.pl/media/21152/BPP_zywnosc_wersja_II_z_14.pdf).pdf273 kB pobierz
   Sektor usług prozdrowotnych - ważny do 14 czerwca 2016 r. Access this URL (https://www.mr.gov.pl/media/19564/BPP_uslugi_prozdrowotne_9052016.pdf).pdf271 kB pobierz

 Archiwum dokumentacji
   Regulamin konkursu - ważny do 24.06.2016 r.Download this file (Regulamin_konkursu_3 3 3_POIR.docx).docx130 kB pobierz
   Wzór wniosku o dofinansowanie projektu - ważny do 24.06.2016 r.Download this file (Załącznik_nr_2_do_Regulaminu_konkursu.docx).docx108 kB pobierz
   Instrukcja wypełniania wniosku o dofinasowanie projektu - ważny do 24.06.2016 rDownload this file (Załącznik_nr_3_do_Regulaminu_konkursu.docx).docx108 kB pobierz

 Skład KOP
   Decyzja Prezesa PARP 65/2016 z 05.09.2016 rDownload this file (Decyzja Prezesa PARP 65_2016 z 05_09_2016.pdf).pdf163 kB pobierz