Terminy zakończenia poszczególnych etapów konkursu:

• do 7 października 2016 r. (etap II)

• do 8 grudnia 2016 r. (etap III)

• 30 stycznia 2017 r. (etap IV)

 

Obowiązki wnioskodawców dotyczące prawidłowego przeprowadzenia postępowania ofertowego


 Ogłoszenie o konkursie
   Ogłoszenie o konkursie do Poddziałania 2.3.2 w 2016 r.Download this file (Ogłoszenie o konkursie do Poddziałania 2.3.2 w 2016 r..pdf).pdf284 kB pobierz

 Pytania i odpowiedzi
   Pytania i odpowiedziDownload this file (PYTANIA I ODPOWIEDZI_18 01 2016 tj.doc).doc1020 kB pobierz

 Regulamin konkursu
   Regulamin konkursu - obowiązuje od 30.05.2016 r.Download this file (Regulamin konkursu_2..3.2.doc).doc281 kB pobierz

 Załączniki do Regulaminu konkursu
   Załącznik nr 1. Kryteria wyboru projektów wraz z podaniem ich znaczenia Download this file (Kryteria wyboru projektów.pdf).pdf492 kB pobierz
   Załącznik nr 2. Wzór wniosku o dofinansowanie projektu Download this file (zał 2 WNIOSEK O DOFINANSOWANIE.doc).doc399 kB pobierz
   Załącznik nr 3. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu Download this file (zal 3 INSTRUKCJA.doc).doc269 kB pobierz
   Załącznik nr 4 Oświadczenie o złożeniu wniosku w Generatorze WnioskówDownload this file (2.3.2_Zal_4_OSWIADCZENIE O ZLOZENIU.docx).docx56 kB pobierz
   Załącznik nr 5. Wzór umowy o dofinansowanie projektu - obowiązuje od 16.03.2017Download this file (Załącznik nr 5. Wzór umowy o dofinansowanie projektu - obowiązuje od 16.03.2017 r..doc).doc291 kB pobierz
   Załącznik nr 6. Lista dokumentów do zawarcia umowy - obowiązuje od 16.03.2017Download this file (Załącznik nr 6. Lista dokumentów niezbędnych do zawarcia umowy - obowiązuje od 16.03.2017 r..doc).doc42 kB pobierz
   Załącznik nr 7. Wykaz Krajowych Inteligentnych Specjalizacji Download this file (zal 8 Wykaz KIS.pdf).pdf451 kB pobierz

 Załączniki do umowy o dofinansowanie projektu
   Załącznik nr 5. Wzór weksla in blanco Download this file (zal 5 do Umowy WEKSEL.pdf).pdf9 kB pobierz
   Załącznik nr 6. Wzór deklaracji wekslowej dla osób fizycznych Download this file (Zalacznik nr 6 do Umowy DEKLAR OS FIZ.doc).doc38 kB pobierz
   Załącznik nr 6. Wzór deklaracji wekslowej dla osób prawnych Download this file (Zalącznik nr 6 do Umowy DEKLAR OS PR.doc).doc36 kB pobierz
   Wzór harmonogramu rzeczowo-finansowegoDownload this file (Zal_2_Umowa_Harmonogram_Rzeczowo_Finansowy-1.doc).doc42 kB pobierz
   Wzór harmonogramu płatnościDownload this file (Kopia Wzór Harmonogramu płatności.xlsx).xlsx14 kB pobierz
    Wzór Oświadczenia o kwalifikowalnościVATDownload this file (Zal_4_Umowa_Oswiadczenie_VAT-1.doc).doc31 kB pobierz

 Archiwum
   Regulamin konkursu - obowiązywał do 29.05.2016Download this file (Regulamin konkursu.doc).doc280 kB pobierz
   Wzór umowy o dofinansowanie projektu - obowiązywał do 15.03.2017Download this file (2.3.2 zal 5 UMOWA O DOFINANSOWANIE.doc).doc284 kB pobierz
   Wzór oświadczenia wnioskodawcy o uzupełnieniu wniosku ob. do 29.05.2016Download this file (Zal_5_OSWIADCZENIE O UZUPELNIENIU.docx).docx59 kB pobierz
   Lista dokumentów niezbędnych do zawarcia umowy o dofinansowanie ob do 29.05.2016Download this file (zal 7 LISTA DOKUMENTOW DO UMOWY.doc).doc39 kB pobierz
   Lista dokumentów niezbędnych do zawarcia umowy o dofinansowanie ob do 15.03.2017Download this file (2.3.2_zal 6 LISTA DOKUMENTOW DO UMOWY (2).doc).doc40 kB pobierz
   Wzór oświadczenia wnioskodawcy o złożeniu wniosku ob. do 29.05.2016Download this file (Zal_4_OSWIADCZENIE O ZLOZENIU.docx).docx59 kB pobierz

 Wzory dokumentów niezbędnych do zawarcia umowy o dofinansowanie
   Wzór oświadczenia o spełnianiu kryteriów MŚP z załącznikamiDownload this file (wzór oświadczenia o spełnianiu kryteriów mśp z załącznikami.doc).doc319 kB pobierz
   Aktualny wzór formularza pomocy de minimisDownload this file (formularz informacji de minimis.xls).xls141 kB pobierz
   Wzór oświadczenia o aktualności danychDownload this file (wzór oświadczenia o aktualności danych.doc).doc41 kB pobierz
   Wzór oświadczenia o rachunku bankowymDownload this file (wzór oświadczenia o rachunku bankowym.doc).doc38 kB pobierz
   Wzór deklaracji o niekaralności osoba fizycznaDownload this file (wzór_deklaracji_o_niekaralności_osoba_fizyczna.doc).doc26 kB pobierz
   Wzór deklaracji o niekaralności osoba prawnaDownload this file (wzór_deklaracji_o_niekaralności_osoba_prawna.doc).doc25 kB pobierz
   Wzór oświadczenia aktualny adres zamieszkania CEIDG-1Download this file (wzór_oświadczenia_aktualny_adres_zamieszkania_CEIDG-1.doc).doc125 kB pobierz
   Sytuacja finansowa przedsiębiorcy- Informacja nt. zatrudnieniaDownload this file (Sytuacja finansowa przedsiębiorcy_Informacja nt. zatrudnienia.xls).xls58 kB pobierz
   Wniosek o nadanie dostępu dla osoby uprawnionej w ramach SL2014Download this file (Wniosek o nadanie dostępu dla osoby uprawnionej w ramach SL2014.docx).docx85 kB pobierz
   Wzór oświadczenia o pomocy de minimisDownload this file (wzór oświadczenia o pomocy de minimis.doc).doc38 kB pobierz

 Informacja o składzie KOP
   Członkowie KOP poddziałanie 2.3.2 POIR konkurs nr 1 2016Download this file (Członkowie Komisji Oceny Projektów - poddziałanie 2.3.2 POIR konkurs nr 1 w 2016.pdf).pdf75 kB pobierz
   Członkowie KOP poddziałanie 2.3.2 POIR konkurs nr 1 2015Download this file (Członkowie Komisji Oceny Projektów - poddziałanie 2.3.2 POIR konkurs nr 1 w 2015.pdf).pdf240 kB pobierz