Pomiń nawigację

Autorzy: Praca zbiorowa

Wykorzystanie modelowania ekonometrycznego w ewaluacji wpływu polityk publicznych i programów

Ewaluacja

Seria: Ewaluacja

Rodzaj publikacji: Poradnik

Rok wydania: 2020

Język: PL

więcej

Pobierz wybrany format publikacji:

Zobacz: Zasady korzystania z publikacji PARP

Miło mi przekazać Państwu najnowszą publikację PARP, podejmującą problematykę wykorzystania zaawansowanych narzędzi ewaluacyjnych w podnoszeniu efektywności wdrażania i programowania działań pomocowych.

Nowa pozycja serii ewaluacyjnej PARP tym razem koncentruje uwagę na możliwościach jakie daje zastosowanie modelowania ekonometrycznego, zarówno w ewaluacjach wpływu makroekonomicznego dotyczącego programów rozwoju gospodarczego, w ocenach skutków regulacji, jak i w różnego typu analizach strategicznych dotyczących wybranych polityk, w szczególności realizowanych w ramach polityki spójności Unii Europejskiej. Głównym celem publikacji jest popularyzacja wiedzy z zakresu zastosowania modelowania ekonometrycznego w ewaluacji wpływu publicznych programów, polityk (strategii) i skutków regulacji. Do tej pory modele ekonometryczne stosowane były w badaniach ewaluacyjnych głównie do określania ilościowego wpływu polityki spójności Unii Europejskiej (UE) na rozwój społeczno gospodarczy. Jak pokazuje lektura książki możliwości wspomagania polityki rozwoju – za pomocą wspomnianych metod – wykraczają dalece poza prostą kontrfaktyczną analizę wpływu na PKB czy stopę bezrobocia. Modele makroekonometryczne przedstawione zostały tu jako skuteczne narzędzia mogące wspomagać władze publiczne w zakresie kształtowania i modyfikacji polityk i programów publicznych (m.in. poprzez ukierunkowanie na optymalną strukturę inwestycji publicznych i dostosowanie interwencji do struktury i specyfiki danego kraju, regionu bądź nawet gminy). W publikacji został także zdyskontowany bogaty dorobek Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w zakresie ewaluacji polityki wspierania innowacyjności, rynku pracy i spójności terytorialnej, w tym wykorzystania w ewaluacji różnego typu modeli ekonometrycznych.

Mamy nadzieję, że publikacja będzie dla Państwa interesująca oraz inspirująca.

Spis treści

I. Modelowanie ekonometryczne w ewaluacji polityk i programów publicznych – rzeczywista przydatność dla władz centralnych i samorządowych

II. Rozwój modeli HERMIN w Polsce w kontekście badań ewaluacyjnych

III. Znaczenie analizy międzyregionalnych efektów polityk UE – zastosowanie modelu RHOMOLO dla Polski

IV. Ilościowa analiza foresight na poziomie regionalnym – makroekonomiczny model MASST

V. Zastosowanie modelowania makroekonometrycznego w ewaluacji polityki innowacyjnej

VI. Polityka innowacyjności i konkurencyjności w świetle modelu VESPA 3

VII. Wykorzystanie modeli DSGE z frykcyjnymi rynkami pracy do ewaluacji polityk publicznych wzmacniających spójność terytorialną krajów UE

VIII. O roli ilościowych narzędzi badawczych w kształtowaniu i ocenie polityki rozwoju

Inne publikacje, które mogą Cię zainteresować

Ewaluacja oparta na teorii w złożonym otoczeniu społeczno-ekonomicznym

Poradnik

Ewaluacja oparta na teorii w złożonym otoczeniu społeczno-ekonomicznym

Zobacz
(R)ewaluacja 2 Wiedza w działaniu

Poradnik

(R)ewaluacja 2 Wiedza w działaniu

Zobacz
(R)ewaluacja Poszukiwanie nowych metod oceny efektów

Poradnik

(R)ewaluacja Poszukiwanie nowych metod oceny efektów

Zobacz

Kilkaset kursów online i tysiące szkoleń stacjonarnych dla Ciebie

Inne dofinansowana, które mogą Cię zainteresować