Autorzy: Praca zbiorowa

Ocena funkcjonowania Sektorowych Rad ds. Kompetencji

POWER

Rodzaj publikacji: Ewaluacja

Rok wydania: 2018

Język: PL

więcej

Pobierz wybrany format publikacji:

Zobacz: Zasady korzystania z publikacji PARP

Raport przedstawia wyniki badania ewaluacyjnego dotyczącego sektorowych rad ds. kompetencji. Badanie zostało przeprowadzone m.in. za pomocą technik IDI i FGI, na próbie członków rad i ich interesariuszy. W szczególności zawiera on ocenę dotychczasowych prac rad sektorowych i wypracowane na potrzeby systemu wyłaniania kolejnych rad, ewentualne kierunki zmian oraz dobre praktyki do stosowania w przyszłości. Ocenie zostały poddane: sposób organizacji i zarządzania radami, aktywność badawcza i analityczna rad, skala i zakres podejmowanych inicjatyw, efektywność komunikacji oraz zasadność dalszego funkcjonowania rad.

Jeżeli więc chcesz dowiedzieć się:

 • jakie grupy interesariuszy uczestniczą w sektorowych radach ds. kompetencji?
 • jak oceniana jest praca osób organizujących pracę rad?
 • jakie czynniki determinują prace rady?
 • jakie są potrzeby informacyjne rad?
 • w jaki sposób odbywa się wymiana informacji wewnątrz rad i czy jest ona skuteczna?

zapraszamy do lektury!

Spis treści

 1. Wykaz skrótów
 2. Streszczenie
 3. Summary
 4. Cele i przedmiot badania
 5. Metodologia badania
 6. Wyniki badania
 7. Bibliografia
 8. Załączniki

Inne publikacje, którę mogą Cię zainteresować

Badanie uczestników projektu „Powiązania kooperacyjne polskich przedsiębiorstw”

Ewaluacja

Badanie uczestników projektu „Powiązania kooperacyjne polskich przedsiębiorstw”

Zobacz
Analiza wybranych działań PO IG na poziomie sektorowym i makroekonomicznym za pomocą modelu przepływów międzygałęziowych

Ewaluacja

Analiza wybranych działań PO IG na poziomie sektorowym i makroekonomicznym za pomocą modelu przepływów międzygałęziowych

Zobacz
Zapotrzebowanie na wsparcie w zakresie tworzenia powiązań kooperacyjnych

Ewaluacja

Zapotrzebowanie na wsparcie w zakresie tworzenia powiązań kooperacyjnych

Zobacz

Kilkaset kursów online i tysiące szkoleń stacjonarnych dla Ciebie

Inne dofinansowana, które mogą Cię zainteresować

Wybrane filtry: 2

Przywróć domyślny widok

+

Wybrane filtry: 2

Przywróć domyślny widok