Autorzy: Jarosław Kaczmarek, Konrad Kolegowicz, Paweł Krzemiński

MSP w Polsce wobec zagrożenia upadłością. Analiza lat 2014 – 2015

Re-start firmy

Seria: Polska Wschodnia

Rodzaj publikacji: Raport

Rok wydania: 2016

Język: PL

ISBN: 978-83-7633-339-7

Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

więcej

Pobierz wybrany format publikacji:

Zobacz: Zasady korzystania z publikacji PARP

Z perspektywy mikroekonomicznej kryzys jest rozumiany w sposób zróżnicowany. Ogólnie ujmując, to wynik nieplanowanych zdarzeń zakłócających lub zagrażających normalnemu funkcjonowaniu przedsiębiorstwa. Może on być postrzegany jako nasilenie niekorzystnych zjawisk, proces kierunkowo niekorzystnych zmian w przebiegu i wynikach działalności gospodarczej – a co istotne – obejmujących wszystkie jego obszary, a także stanowiących zagrożenie dla jego egzystencji. Ekspozycja i podatność przedsiębiorstw na zagrożenia jest zróżnicowana, co można ująć modelowo . Jak jest dowodzone, w przypadku polskich przedsiębiorstw ta ekspozycja i podatność są szczególnie wysokie, wiążąc się silnie z niepewnością i zmiennością potencjału strategicznego oraz generalnie z zaniedbywaniem obszaru zarządzania strategicznego. Ponadto obserwowany jest efekt „zarażania się” – problemy jednego przedsiębiorstwa (ogniwa systemu) mogą przełożyć się na wywołanie sytuacji zagrożenia w jego łańcuchu kooperacji, a nawet wzbudzić zakłócenia w całej branży gospodarki. Jako determinanty kryzysu przedsiębiorstwa wskazywane są liczne czynniki, zróżnicowane rodzajowo oraz według źródeł pochodzenia . Cechą charakterystyczną jest wywoływanie kryzysu przez splot kilku czynników, układających się w ciąg zdarzeń, z następstwem przyczynowo–skutkowym oraz wyraźną ścieżką eskalacji. Symptomy kryzysu przedsiębiorstwa pojawiają się w wyniku przyczyn wywołujących sytuację kryzysową – i tak jak one – są zróżnicowane oraz przeważnie nie występują pojedynczo. Najczęściej za symptomy kryzysu przyjmuje się niepowodzenia w tych obszarach i funkcjach przedsiębiorstwa, które można odczytać w jego ogólnej kondycji, głównie ekonomicznej i finansowej.

Spis treści

Rozdział 1. SĄDOWE POSTĘPOWANIA UPADŁOŚCIOWE
Rozdział 2. POTENCJAŁ I WYNIKI PRZEDSIĘBIORSTW
Rozdział 3. KONDYCJA EKONOMICZNO-FINANSOWA 
Rozdział 4. STOPIEŃ ZAGROŻENIA FINANSOWEGO KONTYNUACJI DZIAŁALNOŚCI 
Rozdział 5. DZIAŁY PKD JAKO BRANŻE GOSPODARKI Z PERSPEKTYWY STANU ZAGROŻENIA
Rozdział 6. STOPIEŃ ZAGROŻENIA FINANSOWEGO KONTYNUACJI DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW W UJECIU REGIONALNYM 
Rozdział 7. INTENSYWNOŚĆ ROZWOJU I STABILNOŚĆ FINANSOWA BRANŻ – MIARA SYNTETYCZNA 
Rozdział 8. PODSUMOWANIE

Inne publikacje, którę mogą Cię zainteresować

Polityka II szansy dla MŚP. Sondaż nt upadłości

Raport

Polityka II szansy dla MŚP. Sondaż nt upadłości

Zobacz
Analiza stopnia zagrożenia przedsiębiorstw upadłością w Polsce

Raport

Analiza stopnia zagrożenia przedsiębiorstw upadłością w Polsce

Zobacz

Kilkaset kursów online i tysiące szkoleń stacjonarnych dla Ciebie

Inne dofinansowana, które mogą Cię zainteresować

Wybrane filtry: 2

Przywróć domyślny widok

+

Wybrane filtry: 2

Przywróć domyślny widok