Pomiń nawigację

Paulina Zadura

Dyrektor Departamentu Analiz i Strategii

Posiada ponad 8-letnie doświadczenie w zakresie prowadzenia badań społeczno-ekonomicznych w obszarze innowacyjności i przedsiębiorczości (sektor przedsiębiorstw, startupy, klastry, administracja publiczna), projektowania nowych usług (instrumentów wsparcia dla przedsiębiorstw), prowadzenie badań ewaluacyjnych na temat efektywności i skuteczności udzielonego wsparcia, prowadzenia badań marketingowych (nt. postaw proinnowacyjnych w polskim społeczeństwie, strategie marki).

Z wykształcenia magister socjologii (Uniwersytet Warszawski), ukończyła także studia podyplomowe „Akademia Ewaluacji Programów Rozwoju Społeczno-Gospodarczego” (Uniwersytet Warszawski) oraz „Zarządzanie w sektorach mody” (Akademia im. Leona Koźmińskiego w Warszawie).

W PARP organizuje także programy edukacyjne, w tym konferencje, warsztaty i spotkania Promocyjne i networkingowe dla biznesu i środowiska naukowego.