Pomiń nawigację

Jarosław Górniak

Socjolog i ekonomista, profesor nauk społecznych na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie specjalizujący się w metodologii badań społecznych, statystycznej analizie danych, socjologii gospodarki i organizacji, ewaluacji i analizie polityk publicznych, rozwoju kompetencji i rynku pracy. Obecnie prorektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. Rozwoju  a wcześniej dziekan (2012-2020) i prodziekan (2005-2012) Wydziału Filozoficznego UJ, kierownik Zakładu Socjologii Gospodarki, Edukacji i Metod Badań Społecznych w Instytucie Socjologii UJ. Twórca Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk Publicznych UJ. W latach 2016-2018 przewodniczący Rady Narodowego Kongresu Nauki. Kierownik naukowy projektu Bilans Kapitału Ludzkiego