Pomiń nawigację

Małgorzata Fronczek

Dr hab. Małgorzata Fronczek, prof. UE

Absolwentka Wydziału Ekonomii Akademii Ekonomicznej im. K. Adamieckiego w Katowicach (obecnie Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach). W 2004 roku uzyskała stopień doktora nauk ekonomicznych a w 2019 roku stopień doktora habilitowanego.

Od 1996 roku pracownik Katedry Międzynarodowych Stosunków Ekonomicznych w Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach. Od listopada 2020 r. zatrudniona na stanowisku profesora UE.

Autorka kilkudziesięciu prac naukowych związanych z problematyką handlu zagranicznego Polski i handlu międzynarodowego.

W latach 2003-2004 prowadziła szkolenia dla małych i średnich przedsiębiorstw z zakresu dokumentacji handlowej i form płatności w handlu zagranicznym w ramach projektu „Akademia Handlu Zagranicznego”, organizowanego przez Górnośląską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. w Katowicach oraz projektu „Rozwój Zasobów Ludzkich – szkolenia pracowników małych i średnich przedsiębiorstw na Śląsku” realizowanego pod nadzorem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości i Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach.

W 2013 roku była autorką opinii eksperckiej do ewaluacji projektu Ministerstwa Gospodarki „Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów”. Projekt jest obecnie realizowany w ramach ogólnopolskiej sieci Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów, współpracujących z Polską Agencją Inwestycji i Handlu, w zakresie wsparcia dla polskich producentów chcących rozpocząć lub rozwinąć działalność eksportową.