Pomiń nawigację

Arkadiusz Dewódzki

Dyrektor Departamentu Internacjonalizacji Przedsiębiorstw

Posiada ponad 20-letnie doświadczenie w zakresie realizacji i kontroli projektów współfinansowanych z funduszy strukturalnych i funduszy spójności Unii Europejskiej. Pracował w zespołach projektowych sektora publicznego odpowiedzialnych za realizację projektów inwestycyjnych w zakresie ochrony środowiska (Fundusz ISPA, Fundusz Spójności). W PARP zajmował się nadzorem nad innowacyjnymi projektami inwestycyjnymi oraz instrumentami inżynierii finansowej realizowanymi w Programie Operacyjnym Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013. Obecnie nadzoruje projekty małych i średnich przedsiębiorstw oraz Krajowych Klastrów Kluczowych w zakresie internacjonalizacji i działań proeksportowych, realizowane w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Wschodnia. W PARP z powodzeniem zrealizował również projekt wsparcia przedsiębiorstw w trakcie pandemii COVID-19 w ramach „Dotacji na kapitał obrotowy”, finansowany w ramach POIR i POPW.

Z wykształcenia magister administracji (Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach), ukończył także studia podyplomowe „Audyt wewnętrzny i kontrola finansowa w jednostkach sektora finansów publicznych” oraz „Podstawy Prawno-Ekonomiczne Procesu Inwestycyjnego” (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie).

Aktualnie autor nie prowadzi prelekcji i wystąpień.