Pomiń nawigację

Anna Tarnawa

Kieruje pracami Sekcji Badań i Strategii w Departamencie Analiz i Strategii PARP

Posiada wieloletnie doświadczenie w projektowaniu i koordynowaniu projektów badawczych, a także analizowania danych i wykorzystywania ich w pracach nad dokumentami o charakterze strategicznym. Od 2011 r. kieruje pracami Sekcji Badań i Strategii, gdzie wraz z zespołem realizuje projekty w obszarze rozwoju kapitału ludzkiego, przedsiębiorczości i innowacyjności, m.in. Monitoring innowacyjności polskich przedsiębiorstw wraz z Wskaźnikiem Dojrzałości Innowacyjnej, Startupy w Polsce, Bilans Kapitału Ludzkiego wraz z badaniami branżowymi. Posiada także doświadczenie w realizacji projektów międzynarodowych. Jest liderem zespołu badawczego w projekcie Global Entrepreneurship Monitor, w latach 2018-2019 była członkiem Zarządu projektu GEM.

Jest autorem, współautorem i redaktorem publikacji nt. stanu sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, uwarunkowań rozwoju przedsiębiorczości, strategii działania mikroprzedsiębiorstw, przedsiębiorczości kobiet oraz finansowania działalności przedsiębiorstw.

Ukończyła Szkołę Główną Handlową (kierunek Finanse i Bankowość), Staffordshire University, Wlk. Brytania (MA in Economics), studia podyplomowe z zakresu zarzadzania projektami (SGH) oraz Akademię Ewaluacji (Euroreg, UW).