Temat

Wnioski złożone w „Bonach na innowacje dla MŚP” etap II inwestycyjny, w IV rundzie konkursu nr 3/2019 (konkursu ogólnego) oraz konkursu nr 4/2019 (dedykowanego projektom na rzecz dostępności)

Wnioski złożone w „Bonach na innowacje dla MŚP” etap II inwestycyjny, w IV rundzie konkursu nr 3/2019 (konkursu ogólnego) oraz konkursu nr 4/2019 (dedykowanego projektom na rzecz dostępności)

Informujemy, że w dniu 17 czerwca 2019 r. zakończył się nabór wniosków o dofinansowanie w ramach IV rundy konkursów nr 3/2019 (konkursu ogólnego) oraz 4/2019 (dedykowanego projektom na rzecz dostępności) w r...

15 stycznia 2020

Zmiana dokumentacji konkursowej dla Bonów na innowacje dla MŚP: etap I usługowy – konkurs ogólny oraz konkurs dedykowany Dostępności Plus

Zmiana dokumentacji konkursowej dla Bonów na innowacje dla MŚP: etap I usługowy – konkurs ogólny oraz konkurs dedykowany Dostępności Plus

Informujemy, że wprowadzone zostały zmiany w Regulaminach ww. konkursów. Zasadnicza zmiana dotyczy wydłużenia końcowego terminu oceny projektów oraz rozstrzygnięcia IV rundy konkursu o 20 dni w stosunku do te...

15 stycznia 2020

Lista projektów wybranych do dofinansowania w V rundzie Umiędzynarodowienia Krajowych Klastrów

Lista projektów wybranych do dofinansowania w V rundzie Umiędzynarodowienia Krajowych Klastrów

Publikujemy listę projektów, które zostały wybrane do dofinansowania w ramach Poddziałania 2.3.3 Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 w rundzie ...

15 stycznia 2020

Lista projektów wybranych do dofinansowania w III rundzie poddziałania Bony na innowacje dla MŚP - konkurs nr 3/2019 r. (etap II inwestycyjny, konkurs ogólny)

Lista projektów wybranych do dofinansowania w III rundzie poddziałania Bony na innowacje dla MŚP - konkurs nr 3/2019 r. (etap II inwestycyjny, konkurs ogólny)

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości publikuje listę projektów, które zostały wybrane do dofinansowania w ramach Poddziałania 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2...

24 grudnia 2019

Lista projektów wybranych do dofinansowania w III rundzie poddziałania Bony na innowacje dla MŚP - konkurs nr 4/2019 r. (etap II inwestycyjny, Dostępność Plus)

Lista projektów wybranych do dofinansowania w III rundzie poddziałania Bony na innowacje dla MŚP - konkurs nr 4/2019 r. (etap II inwestycyjny, Dostępność Plus)

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości publikuje listę projektów, które zostały wybrane do dofinansowania w ramach Poddziałania 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2...

24 grudnia 2019

Godziny pracy Infolinii 24 grudnia 2019 roku

Godziny pracy Infolinii 24 grudnia 2019 roku

Infolinia czynna będzie 24 grudnia w godzinach 8:30-13:00. W późniejszych godzinach zapraszamy do zadawania pytań drogą elektroniczną.

20 grudnia 2019

Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach poddziałania 2.3.2 POIR Bony na innowacje dla MŚP – III runda, konkurs nr 1/2019 r. (Dostępność Plus)

Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach poddziałania 2.3.2 POIR Bony na innowacje dla MŚP – III runda, konkurs nr 1/2019 r. (Dostępność Plus)

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że w ramach Poddziałania 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 w rundzie III konkursu nr 1/2019 r. (Dostępnoś...

12 grudnia 2019

Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach poddziałania 2.3.2 POIR Bony na innowacje dla MŚP – III runda, konkurs nr 1/2019 r. (konkurs ogólny)

Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach poddziałania 2.3.2 POIR Bony na innowacje dla MŚP – III runda, konkurs nr 1/2019 r. (konkurs ogólny)

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości publikuje listę projektów, które zostały wybrane do dofinansowania w ramach Poddziałania 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 201...

12 grudnia 2019

Zmiana Regulaminu konkursu oraz ogłoszenia w naborze wniosków w ramach poddziałania 2.3.2 POIR Bony na innowacje dla MŚP etap 1 usługowy, konkurs ogólny 1/2019

Zmiana Regulaminu konkursu oraz ogłoszenia w naborze wniosków w ramach poddziałania 2.3.2 POIR Bony na innowacje dla MŚP etap 1 usługowy, konkurs ogólny 1/2019

Informujemy, że wprowadzono zmiany w Regulaminie konkursu oraz w Ogłoszeniu o konkursie do Poddziałania 2.3.2 POIR Bony na innowacje dla MŚP. Zmiany dotyczą zwiększenia kwoty przeznaczonej na dofinansowanie proj...

12 grudnia 2019

Ostatnio dodane

Wiedza: poradniki, raporty i artykuły

Artykuł

Kurs Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów (PKPiR)

Jeśli prowadzenie ewidencji w firmie wydaje Ci się czarną magią, zobacz, jak je poskromić. Akademia PARP zaprasza na bezpłatny kurs on-line Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów (PKIPiR). Po przejściu kurs...

Czytaj więcej