Temat

Aktualizacji nr 1 do listy ocenionych projektów w ramach poddziałania 2.3.4 POIR Ochrona własności przemysłowej –  w V rundzie konkursu nr 1/2018 r.

Aktualizacji nr 1 do listy ocenionych projektów w ramach poddziałania 2.3.4 POIR Ochrona własności przemysłowej – w V rundzie konkursu nr 1/2018 r.

W związku z uwzględnieniem protestów od wyników oceny projektów o numerach: POIR.02.03.04-14-0012/18, POIR.02.03.04-14-0016/18, POIR.02.03.04-32-0003/18 w ramach poddziałania 2.3.4 POIR Ochrona własności przem...

11 września 2019

53 projekty wybrane do dofinansowania w ramach Badań na rynek

53 projekty wybrane do dofinansowania w ramach Badań na rynek

Prezentujemy listy projektów, które zostały wybrane do dofinansowania w konkursach nr 1 i nr 2 w 2019 r. w ramach Poddziałania 3.2.1 Badania na rynek Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020....

30 sierpnia 2019

Badania na rynek – 3 nowe konkursy na wdrożenia innowacji

Badania na rynek – 3 nowe konkursy na wdrożenia innowacji

Firmy, które chciałyby wdrożyć innowacje oparte na wynikach prac badawczo-rozwojowych w fazę produkcji, od 1 października będą mogły składać wnioski o dofinansowanie w trzech konkursach programu Badania na ...

30 sierpnia 2019

8 projektów z dofinansowaiem w ramach Bonów na innowacje dla MŚP: etap 2 inwestycyjny

8 projektów z dofinansowaiem w ramach Bonów na innowacje dla MŚP: etap 2 inwestycyjny

Publikujemy listę projektów, które zostały wybrane do dofinansowania w ramach Poddziałania 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 w rundzie I konkursu nr 3/2019 r. (...

30 sierpnia 2019

32 projekty otrzymają wsparcie w II rundzie Ochrony Własności Przemysłowej

32 projekty otrzymają wsparcie w II rundzie Ochrony Własności Przemysłowej

Opublikowaliśmy listę projektów, które zostały wybrane do dofinansowania w ramach Poddziałania 2.3.4 Ochrona Własności Przemysłowej Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 w Rundzie II konkursu n...

22 sierpnia 2019

Koniec II rundy w Bonach na innowacje (konkurs ogólny i Dostępność Plus)

Koniec II rundy w Bonach na innowacje (konkurs ogólny i Dostępność Plus)

Informujemy, że w dniu 18 sierpnia 2019 r. zakończył się nabór wniosków o dofinansowanie w ramach II rundy konkursu nr 3/2019 w ramach Poddziałania 2.3.2 POIR „Bony na innowacje dla MŚP" etap II inwestycyjny...

20 sierpnia 2019

Lista projektów wybranych do dofinansowania w Bonach na innowacje dla MŚP

Lista projektów wybranych do dofinansowania w Bonach na innowacje dla MŚP

Publikujemy listę projektów, które zostały wybrane do dofinansowania w ramach Poddziałania 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 w rundzie I konkursu nr 1/2019 r. (...

19 sierpnia 2019

Zmiana w dokumentacji konkursowej dla V naboru wniosków w ramach Go to Brand

Zmiana w dokumentacji konkursowej dla V naboru wniosków w ramach Go to Brand

Informujemy, że wprowadzono zmiany do dokumentacji konkursowej w konkursie nr 5 rok 2019 w ramach poddziałania 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand POIR. Zmiany zostały dokonane w poni...

13 sierpnia 2019

Zmiana terminu oceny wniosków w Designie dla przedsiębiorców - konkurs ogólny oraz Dostępność Plus

Zmiana terminu oceny wniosków w Designie dla przedsiębiorców - konkurs ogólny oraz Dostępność Plus

Informujemy, iż za zgodą Instytucji Zarządzającej POIR, wydłużono termin oceny wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach poddziałania 2.3.5 POIR Design dla przedsiębiorców – konkurs ogólny nr 1/2019,...

9 sierpnia 2019

Ostatnio dodane

Wiedza: poradniki, raporty i artykuły

Artykuł

Prosta spółka akcyjna. Nowa forma prawna prowadzenia działalności gospodarczej dedykowana polskim startupom

19 lipca 2019 r. Sejm przyjął ostateczny tekst ustawy o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw[1], na mocy której z dniem 1 marca 2020 r. w polskim obrocie prawnym ma się pojaw...

Czytaj więcej