Temat

Kolejny projekt wybrany do dofinansowania w ramach Badań na rynek

Kolejny projekt wybrany do dofinansowania w ramach Badań na rynek

W związku z wyborem do dofinansowania w wyniku procedury odwoławczej 1 projektu, publikujemy zaktualizowaną listę projektów wybranych do dofinansowania w ramach poddziałania 3.2.1 Badania na rynek POIR, konkurs...

17 lipiec 2019

10 projektów otrzyma wsparcie w I rundzie 2019 Ochrony własności przemysłowej

10 projektów otrzyma wsparcie w I rundzie 2019 Ochrony własności przemysłowej

Publikujemy listę projektów, które zostały wybrane do dofinansowania w ramach konkursu Ochrona własności przemysłowej. Do dofinansowania zostały wybrane wszystkie projekty, które otrzymały wym...

05 lipiec 2019

10 projektów otrzyma wsparcie w I rundzie Designu dla przedsiębiorców – Dostępność Plus

10 projektów otrzyma wsparcie w I rundzie Designu dla przedsiębiorców – Dostępność Plus

Publikujemy listę projektów, które zostały wybrane do dofinansowania w ramach konkursu Design dla przedsiębiorców - Dostępność Plus.. Do dofinansowania zostały wybrane wszystkie projekty, któ...

05 lipiec 2019

Wydłużenie oceny w Design dla przedsiębiorców

Wydłużenie oceny w Design dla przedsiębiorców

W związku z wpływem bardzo dużej liczby wniosków od przedsiębiorców do Design dla przedsiębiorców*, planowany termin zakończenia oceny I rundy konkursu nr 1/2019, za zgodą Instytucji Zarządzającej POIR, zo...

02 lipiec 2019

Za nami I runda konkursu „Bony na innowacje dla MŚP” etap II inwestycyjny

Za nami I runda konkursu „Bony na innowacje dla MŚP” etap II inwestycyjny

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że w dniu 17 czerwca 2019 r. zakończył się nabór wniosków o dofinansowanie w ramach I rundy konkursów nr 3/2019 (konkurs ogólny) oraz 4/2019 (konkurs dedy...

21 czerwiec 2019

41 wniosków złożonych w II rundzie konkursu Ochrona własności przemysłowej

41 wniosków złożonych w II rundzie konkursu Ochrona własności przemysłowej

Informujemy, że w dniu 14 czerwca 2019 r. zakończył się nabór wniosków o dofinansowanie w ramach II rundy konkursu nr 1/2019 w ramach Poddziałania 2.3.4 POIR „Ochrona własności przemysłowej". W ramach nab...

18 czerwiec 2019

Aktualizacji nr 1 do listy ocenionych projektów w ramach poddziałania 2.3.1 POIR Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP –  w III rundzie konkursu nr 1/2018 r.

Aktualizacji nr 1 do listy ocenionych projektów w ramach poddziałania 2.3.1 POIR Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP – w III rundzie konkursu nr 1/2018 r.

W związku z uwzględnieniem protestów od wyników oceny projektów o numerach: POIR.02.03.01-18-0106/18; POIR.02.03.01-18-0108/18; POIR.02.03.01-18-0120/18; POIR.02.03.01-18-0127/18 w ramach poddziałania 2.3.1 POIR...

14 czerwiec 2019

Zmiana w dokumentacji konkursowej dla V naboru wniosków w ramach poddziałania 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand

Zmiana w dokumentacji konkursowej dla V naboru wniosków w ramach poddziałania 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje o wydłużeniu terminu oceny wniosków o dofinansowanie złożonych w konkursie nr 5 rok 2019 w ramach poddziałania 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktow...

13 czerwiec 2019

Pierwsza w Polsce sieć ekspertów elektromobilności

Pierwsza w Polsce sieć ekspertów elektromobilności

W ramach Pilot Maker Elektro ScaleUp ruszyła internetowa sieć ekspertów elektromobilności! Platforma gromadzi osoby, które z racji swojej wiedzy i doświadczenia mogą wspierać rozwój polskiego rynku e-mobility...

12 czerwiec 2019

Komunikat dotyczący aktualizacji nr 1 do listy ocenionych projektów w ramach poddziałania 2.3.2 POIR Bony na innowacje dla MŚP –  w III rundzie konkursu nr 1/2018 r.

Komunikat dotyczący aktualizacji nr 1 do listy ocenionych projektów w ramach poddziałania 2.3.2 POIR Bony na innowacje dla MŚP – w III rundzie konkursu nr 1/2018 r.

W związku z uwzględnieniem protestu złożonego przez przedsiębiorcę MOST ADVANCED POWER UNIT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (wniosek o dofinansowanie nr POIR.02.03.02-22-0024/18) w ramach poddziała...

11 czerwiec 2019

Ostatnio dodane

Wiedza: poradniki, raporty i artykuły

Artykuł

Pakiet Przyjazne Prawo. Sprawdź, jakie ułatwienia dla MŚP przewidują nowe przepisy

9 lipca 2019 r. Rada Ministrów przyjęła opracowany w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych – czyli Pakiet Przyja...

Czytaj więcej