Pomiń nawigację

Komunikaty

04.02.2021

Zmiana KIS

Informujemy, że zmianie uległ Wykaz Krajowych Inteligentnych Specjalizacji stanowiący zał. nr 6 do Regulaminu konkursu nr 4 w 2020r. dla poddziałania 3.2.1 POIR Badania na rynek.

Zmiany obejmują:

  • zmianę liczby KIS z 14 do 13 (włączenie KIS 11 Elektronika drukowana, organiczna i elastyczna do KIS 9 Elektronika i fotonika),
  • dodanie podobszaru VII Metodyka i technologia sztucznej inteligencji w KIS 10 Inteligentne sieci i technologie informacyjno-komunikacyjne oraz geoinformacyjne,
  • dodanie nowych zagadnień w KIS 3 Biotechnologiczne i chemiczne procesy, bioprodukty i produkty chemii specjalistycznej oraz inżynierii środowiska.