Pomiń nawigację

Komunikaty

18.02.2021

412 wniosków o dofinansowanie złożonych w "Badaniach na rynek"

17 lutego 2021 r. zakończył się nabór wniosków o dofinansowanie w konkursie nr 4 w 2020 r. w ramach poddziałania 3.2.1 POIR Badania na rynek.

W ramach naboru w Generatorze Wniosków złożonych zostało 412 wniosków o dofinansowanie na łączną kwotę dofinansowania 2 431 697 953,05 zł, z czego:

  • 46 wniosków na łączną kwotę 184 588 002,03 zł dla projektów zlokalizowanych w województwie mazowieckim, oraz
  • 366 wniosków na łączną kwotę 2 247 109 951,02 zł dla projektów zlokalizowanych w województwie innym niż mazowieckie.

Jednocześnie PARP informuje, że ostateczna liczba wniosków zostanie podana w dniu 4 marca 2021 r., gdyż zgodnie z § 6 ust.17 Regulaminu, ponad 300 przedsiębiorców złożyło wnioski o przedłużenie terminu na złożenie wniosku.