Pomiń nawigację

Program Akceleracyjny: IDEA Global

Cel finansowania:

Łączymy potencjał początkujących, kreatywnych przedsiębiorców z infrastrukturą oraz doświadczeniem dużych przedsiębiorstw.

 • 30 kwietnia 2021

  Start składania wniosków

 • 27 sierpnia 2021

  Koniec przyjmowania wniosków

Maksymalne dofinansowanie

250 000 zł

Dla kogo

Start-upy, mikro i małe przedsiębiorstwa

Nabór został zakończony

Szczegóły dofinansowania

Branże: Industrial Internet of Things (IIoT), Fintech, Biotechnologia farmaceutyczna

Co musisz wiedzieć?

 • Akceleracja trwająca do 6 miesięcy
 • Finansowanie rozwoju projektu w wysokości do 200 tys. zł w oparciu o przygotowaną wspólnie mapę kamieni milowych
 • Specjalistyczne usługi o wartości do 50 tys. zł, dopasowywane w zależności od zapotrzebowania startupu
 • Zapewnienie dostępu do ekspertów z branży: Biotechnologia, Fintech i IoT/IT oraz indywidualne konsultacje dla startupów
 • Ścisła  współpraca z Odbiorcami Technologii, którzy biorą udział w programie
Co musisz wiedzieć?
Co zyskasz?

Co zyskasz?

 • Wsparcie mentorskie oraz warsztaty

 • Usługi specjalistyczne w zależności od zapotrzebowania o wartości do 50 tys. zł

 • Możliwość przetestowania swoich rozwiązań u Odbiorców Technologicznych

Jakie wymagania musisz spełnić?

Program „ Akcelerator IDEA Global” skierowany jest do podmiotów, które:

 • spełniają definicję Aplikującego - należy przez to rozumieć osobę fizyczną lub podmiot, który złoży Aplikację. Aplikujący, aby móc zostać zakwalifikowanym do Programu, jako Beneficjent końcowy, będzie zobowiązany do spełnienia wszystkich warunków szczegółowo określonych w Umowie o powierzenie grantu, co najmniej na dzień podpisania Umowy o powierzenie grantu;
 • mają zarejestrowaną działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • są mikro lub małym przedsiębiorstwem i prowadzą działalność w formie spółki kapitałowej, nienotowane na giełdzie w okresie do pięciu lat po ich rejestracji, które nie dokonały podziału zysków i nie zostały utworzone w wyniku połączenia,
 • nie są w żaden sposób powiązane kapitałowo lub osobowo z Akceleratorem lub OT biorącym udział w Projekcie,
 • posiadają prawo do dysponowania zgłoszonym w Aplikacji innowacyjnym pomysłem biznesowym, rozwiązaniem, programem lub innym projektem zgłoszonym do Programu,
 • posiadają innowacyjny pomysł w głównych ścieżkach branżowych: Fintech, Industrial Internet of Things (IIoT), Biotechnologia farmaceutyczna (kryterium nieobligatoryjne),
 • zakres obszarów specjalizacji może ulec powiększeniu w przypadku pozyskania dodatkowych branżowych Odbiorców Technologii.
Jakie wymagania musisz spełnić?

Ile możesz otrzymać?

Możesz otrzymać maksymalnie

250 000 zł

Maksymalnie możesz otrzymać do 100% kosztów kwalifikowanych projektu, co oznacza, że nie musisz mieć wkładu własnego.

Całkowita kwota środków na dofinansowanie projektów

Pojedynczy projekt może otrzymać:

200 tys. zł - wsparcie finansowe, 50 tys. zł - wsparcie w postaci usług

Nie masz pewności, czy to odpowiedni program finansowania dla twojej firmy?

Napisz lub zadzwoń na infolinię

Terminy zgłoszeń

Nabór został zakończony

Polecane poradniki, raporty i katalogi

Rynek pracy, edukacja, kompetencje. Aktualne trendy i wyniki badań (kwiecień 2024)

Raport

Rynek pracy, edukacja, kompetencje. Aktualne trendy i wyniki badań (kwiecień 2024)

Zobacz
Rynek pracy, edukacja, kompetencje. Aktualne trendy i wyniki badań (marzec 2024)

Raport

Rynek pracy, edukacja, kompetencje. Aktualne trendy i wyniki badań (marzec 2024)

Zobacz
Twój Biznes: Fundusze Europejskie w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

Poradnik

Twój Biznes: Fundusze Europejskie w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

Zobacz

Inne dofinansowania, które mogą Cię zainteresować