13 maja 2020

Zmiana w dokumentacji dla VI naboru wniosków w działaniu „Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand”

W związku z trwającym procesem oceny wniosków o dofinansowanie w ramach poddziałania 3.3.3 „Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand” POIR, w celu ograniczenia negatywnych skutków ekonomicznych wywołanych pandemią COVID-19 w regulaminie konkursu wprowadzono korzystne dla wnioskodawcy zmiany wynikające ze specustawy funduszowej.

Najważniejsze zmiany:

  • Wydłużono termin (do 5 dni wobec wcześniejszych 3 dni) na wyrażenie przez wnioskodawcę zgody na zmianę wartości kosztów kwalifikowalnych w projekcie w związku z rekomendacją Komisji Oceny Projektów.
  • Wnioskodawca ma więcej czasu (do 14 dni wobec wcześniejszych 7 dni) na dostarczenie dokumentów niezbędnych do zawarcia umowy o dofinansowanie.
  • Przed podpisaniem umowy istnieje możliwość dokonania zmiany wskaźników projektu w związku z rekomendacją Komisji Oceny Projektów.
  • Wydłużono terminy w procedurze odwoławczej.
  • Wydłużono termin oceny wniosków – do 90 dni i termin rozstrzygnięcia konkursu – do 100 dni od dnia zakończenia przyjmowania wniosków.

Więcej informacji: link

Opublikowano: 13.05.2020 14:48
Poprawiono: 14.05.2020 07:48
Modyfikujący: dawid_cybulski
Udostępniający: dawid_cybulski
Autor dokumentów: