7 maja 2020

Badania na rynek – kolejne ułatwienia

Informujemy, że w celu ułatwienia aplikowania o środki z poddziałania 3.2.1 POIR Badania na rynek PARP dopuszcza przedkładanie przez przedsiębiorców jako dokumentów potwierdzających zewnętrzne finansowanie projektów promes kredytowych wydanych przez banki w formie elektronicznej (podpisanych podpisem kwalifikowanym).

Jednocześnie przypominamy, że zniesiono wymóg, aby dokument potwierdzający zapewnienie zewnętrznego finansowania projektu (np. promesa kredytowa) musiał być wystawiony najpóźniej w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie. Dokument ten będzie wymagany dopiero na etapie oceny.

Opublikowano: 07.05.2020 06:58
Poprawiono: 07.05.2020 06:59
Modyfikujący: dawid_cybulski
Udostępniający: dawid_cybulski
Autor dokumentów: