17 marca 2020 r.

„Badania na rynek” – przedłużenie terminu przyjmowania wniosków

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że w porozumieniu z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej zmianie ulega termin zakończenia naboru wniosków o dofinansowanie dla poddziałania 3.2.1 Badania na rynek na 12 maja br. (pierwotny termin: 23 kwietnia br.):

Powyższe działanie ma na celu złagodzenie negatywnego wpływu pandemii koronawirusa Covid-19 na funkcjonowanie polskich firm, w tym umożliwienie efektywnego aplikowania po środki finansowe w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

 


Może Cie zainteresować

Opublikowano: 17.03.2020 16:32
Poprawiono: 19.03.2020 12:54
Modyfikujący: izabela_skolimowska
Udostępniający: Paweł Skowera
Autor dokumentów: