Pomiń nawigację

27 stycznia 2020 r.

Złożenie wniosku w konkursie „Bony na innowacje dla MŚP – etap usługowy”. O czym warto pamiętać

Bony na innowacje dla MŚP – etap usługowy” to działanie mające na celu sfinansowanie zakupu w firmie usług badawczo-rozwojowych (B+R) opracowanych przez jednostki naukowe i naukowo-badawcze. Wnioski można składać do 28 maja 2020 r.

W ramach konkursu można sfinansować tylko jeden koszt kwalifikowany, tj. zakup od jednostki naukowej usługi polegającej na opracowaniu nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, usługi, technologii lub nowego projektu wzorniczego.

Wykonawcą usługi dla przedsiębiorcy może być tylko jednostka naukowa, o której mowa w § 5 ust. 7 Regulaminu konkursu.

Jeżeli kategoria kosztów nie występuje w Regulaminie konkursu/dokumentacji konkursowej, firma nie otrzyma dofinansowania.

W ramach konkursu firma nie sfinansuje kosztów:

 • rozpoczęcia działalności gospodarczej, w tym zakup infrastruktury oraz opracowanie strategii biznesowej, marketingowej itp.;
 • zakupu wyposażenia zakładów produkcyjnych i usługowych;
 • zakupu nieruchomości – gruntów oraz budynków;
 • usług remontowych, prac budowlanych;
 • zakupu środków trwałych, tj. pojazdów;
 • zakupu produktów na sprzedaż;
 • reklamy;
 • rekrutacji pracowników oraz szkoleń.


Przed złożeniem wniosku o dofinansowanie warto zapoznać się z dokumentacją, która jest niezbędna do poprawnego wypełnienia wniosku o dofinansowanie. Z niej można dowiedzieć się m.in. czy projekt jest właściwy dla danego konkursu/ działania/ poddziałania.

Rekomendacja:

 • Treść zawarta w przygotowywanym wniosku o dofinasowanie powinna być zgodna z dokumentacją konkursową i realizowanym projektem. To szczególnie ważne, kiedy pracę nad wnioskiem realizuje pośrednicząca firma doradcza.
 • Zakres usługi jednostki naukowej na rzecz przedsiębiorcy, wpisany do wniosku o dofinasowanie projektu, musi być zgodny z ofertą jednostki naukowej, wybranej w trybie konkurencyjnym.
 • Login i hasło dostępu do tzw. generatora wniosków – na każdym etapie oceny wniosku firma może śledzić na bieżąco kolejne etapy „życia wniosku” (w tym np. uwagi, akceptacja).

Więcej informacji:

Opublikowano: 27.01.2020 12:04
Poprawiono: 27.01.2020 11:03
Modyfikujący: Konrad Zdanowski
Udostępniający: Konrad Zdanowski
Autor dokumentów: