24 grudnia 2019

Lista projektów wybranych do dofinansowania w III rundzie poddziałania Bony na innowacje dla MŚP - konkurs nr 3/2019 r. (etap II inwestycyjny, konkurs ogólny)

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości publikuje listę projektów, które zostały wybrane do dofinansowania w ramach Poddziałania 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 w rundzie I konkursu nr 3/2019 r. (etap II inwestycyjny, konkurs ogólny). Lista jest dostępna na stronie działania w sekcji "Wyniki i Archiwum".

Do dofinansowania zostały wybrane wszystkie projekty, które otrzymały wymaganą liczbę punktów. Dofinansowanie zostało przyznane dla 8 projektów.

Zgodnie z postanowieniami § 11 Regulaminu konkursu każdy z Wnioskodawców otrzyma pisemną informację o wynikach oceny jego projektu wraz z uzasadnieniem oceny i podaniem liczby punktów otrzymanych przez projekt.

Opublikowano: 24.12.2019 09:03
Poprawiono: 24.12.2019 09:03
Modyfikujący: Konrad Zdanowski
Udostępniający: Konrad Zdanowski
Autor dokumentów: