28 listopada 2019

Zmiana dokumentacji konkursowej do Bonów na innowacje

Informujemy, że wprowadzone zostały zmiany w dokumentacji dla konkursów realizowanych w ramach Poddziałania 2.3.2 POIR Bony na innowacje dla MŚP: etap I usługowy – konkurs ogólny oraz konkurs dedykowany projektom na rzecz dostępności oraz etap II inwestycyjny – konkurs ogólny oraz konkurs dedykowany projektom na rzecz dostępności:

  • Regulamin konkursu,
  • Załącznik nr 5 - Lista dokumentów niezbędnych do zawarcia umowy o dofinansowanie projektu,
  • Ogłoszenie o konkursie.

Zasadnicza zmiana dotyczy wydłużenia terminów zakończenia naborów w poddziałaniu 2.3.2 POIR w dwóch konkursach realizowanych w:

  • w komponencie usługowym - z 28 listopada br. na 28 maja 2020 r.,
  • w komponencie inwestycyjnym - z 7 stycznia 2020 r. na 7 lipca 2020 r.

Inne zmiany mają charakter porządkowy

Zmienione dokumenty obowiązują od dnia ich publikacji.

Opublikowano: 28.11.2019 13:41
Poprawiono: 28.11.2019 13:47
Modyfikujący: izabela_skolimowska
Udostępniający: izabela_skolimowska
Autor dokumentów: