27 listopada 2019

Przedłużenie terminów składania wniosków w Bonach na innowacje

Informujemy, że terminy zakończenia naborów wniosków w konkursach na dofinansowanie projektów w ramach działania 2.3 „Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw” poddziałania 2.3.2 „Bony na innowacje dla MŚP” uległy zmianie.

Nabór w komponencie usługowym został przedłużony do 28 maja 2020 r., a w komponencie inwestycyjnym do 7 lipca 2020 r. Przedmiotowe terminy uwzględnione zostały w Harmonogramie naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na 2020 rok opublikowanym na stronie http://www.poir.gov.pl/media/82198/harmonogram_naboru_wnioskow_POIR_2020_251119.pdf.

Regulaminy konkursów obejmujące powyższe zmiany zostaną opublikowane najpóźniej 28.11.br. 

Opublikowano: 27.11.2019 11:05
Poprawiono: 27.11.2019 11:05
Modyfikujący: 
Udostępniający: izabela_skolimowska
Autor dokumentów: