8 listopada 2019

Aktualizacja listy ocenionych projektów w programie Design dla przedsiębiorców 

W związku z uwzględnieniem protestu od wyników oceny wniosku numer POIR.02.03.05-28-0002/18 w ramach poddziałania 2.3.5 POIR Design dla przedsiębiorców – w III rundzie konkursu nr 1/2018 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości przedstawia aktualizację do listy ocenionych projektów.

Aktualizacja nr 1 Listy projektów wybranych do dofinansowania

Opublikowano: 08.11.2019 14:25
Poprawiono: 15.11.2019 14:20
Modyfikujący: Konrad Zdanowski
Udostępniający: izabela_skolimowska
Autor dokumentów: