7 listopada 2019

Projekty wybrane do dofinansowania w ramach Bonów na innowacje dla MŚP (konkurs ogólny oraz Dostępność Plus)

Publikujemy listy projektów, które zostały wybrane do dofinansowania w ramach Poddziałania 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 w rundzie II konkursu nr 3/2019 r. (etap II inwestycyjny, konkurs ogólny) oraz w ramach Poddziałania 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 w rundzie II konkursu nr 4/2019 r. (etap II inwestycyjny, Dostępność Plus).

W ramach:

  • Bonów na innowacje dla MŚP Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 w rundzie II konkursu nr 3/2019 r. (etap II inwestycyjny, konkurs ogólny) do dofinansowania zostały wybrane wszystkie projekty, które otrzymały wymaganą liczbę punktów. Dofinansowanie zostało przyznane dla 5 projektów.
  • Bonów na innowacje dla MŚP Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 w rundzie II konkursu nr 4/2019 r. (etap II inwestycyjny, Dostępność Plus) do dofinansowania zostały wybrane wszystkie projekty, które otrzymały wymaganą liczbę punktów. Dofinansowanie zostało przyznane dla 1 projektu.

Zgodnie z postanowieniami § 11 Regulaminu konkursu każdy z Wnioskodawców otrzyma pisemną informację o wynikach oceny jego projektu wraz z uzasadnieniem oceny i podaniem liczby punktów otrzymanych przez projekt.

Opublikowano: 07.11.2019 15:57
Poprawiono: 14.11.2019 08:00
Modyfikujący: izabela_skolimowska
Udostępniający: dawid_cybulski
Autor dokumentów: