4 listopada 2019

209 wniosków o dofinansowanie złożonych w konkursach Badania na rynek

31 października 2019 r. zakończył się nabór wniosków o dofinansowanie w konkursach nr 4, 5 i 6 w 2019r. w ramach poddziałania 3.2.1 POIR Badania na rynek.

W ramach naborów w Generatorze Wniosków zostało złożonych 209 wniosków o dofinansowanie na łączną kwotę dofinansowania 1 696 972 004,42 zł, z czego:

w ramach konkursu nr 4 (konkurs ogólny):

  • 19 wniosków na łączną kwotę 108 171 098,92 zł dla projektów zlokalizowanych w województwie mazowieckim, oraz
  • 144 wnioski na łączną kwotę 1 274 264 559,27 zł dla projektów zlokalizowanych w województwie innym niż mazowieckie.

w ramach konkursu nr 5 (konkurs dedykowany projektom realizowanym w miastach średnich oraz okolicznych gminach):

  • 2 wnioski na łączną kwotę 3 781 800,00 zł dla projektów zlokalizowanych w województwie mazowieckim, oraz
  • 44 wnioski na łączną kwotę 310 754 546,23 zł dla projektów zlokalizowanych w województwie innym niż mazowieckie.

W ramach konkursu nr 6 (konkurs dedykowany projektom realizującym Program Dostępność Plus) nie złożono żadnego wniosku o dofinansowanie.

Opublikowano: 04.11.2019 13:22
Poprawiono: 15.11.2019 14:19
Modyfikujący: Konrad Zdanowski
Udostępniający: izabela_skolimowska
Autor dokumentów: