3 października 2019

Wdrażaj innowacje z PARP

Do 31 października br. firmy, które chcą wdrożyć innowacje oparte na wynikach prac badawczo-rozwojowych mogą składać wnioski w ramach trzech konkursów programu Badania na rynek. Wysokość wsparcia może wynieść do 70 proc. wartości projektu.

Już po raz drugi w tym roku Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłasza nabór wniosków w poddziałaniu Badania na rynek w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Mikro-, mali i średni przedsiębiorcy będą mogli starać się o wsparcie w trzech równoległych konkursach: ogólnym, dla firm z miast średnich oraz Dostępność Plus.

Wnioski przyjmowane w ramach naboru muszą dotyczyć wprowadzenia na rynek innowacyjnych produktów lub wdrożenia w firmie innowacyjnych procesów technologicznych, które są wynikiem prac badawczo-rozwojowych (przeprowadzonych samodzielnie, zleconych lub zakupionych). W przypadku konkursu Dostępność Plus nowe lub ulepszone produkty powinny istotnie przyczyniać się do zwiększenia ich dostępności dla osób z ograniczeniami funkcjonalnymi.

W tegorocznej edycji uproszczone zostały warunki starania się o wsparcie. Wśród nowości jest m.in. obniżenie minimalnej wartości kosztów projektu z 5 mln zł do 1 mln zł oraz zniesienie dotychczasowego limitu dotacji (do tej pory było to nie więcej niż 20 mln złotych). Kolejną zmianą jest zniesienie limitu kosztów dotyczących nabycia robót i materiałów budowlanych, nabycia praw użytkowania wieczystego gruntu oraz nabycia praw własności nieruchomości oraz rat spłaty kapitału nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych. Liczymy na to, że zmiana spowoduje wzrost zainteresowania przedsiębiorców poddziałaniem – mówi Dorota Kałuska, ekspert z Departamentu Wdrożeń Innowacji w Przedsiębiorstwach PARP.

Dofinansowanie można otrzymać na projekty o poziomie innowacyjności produktowej lub procesowej na skalę kraju.

Wsparciem mogą zostać objęte m.in. koszty:

  • zakupu maszyn i urządzeń niezbędnych do uruchomienia produkcji nowych produktów,
  • nabycia nieruchomości,
  • robót budowlanych,
  • budowy nowej linii produkcyjnej oraz hal,
  • nabycia wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz innych praw własności intelektualne,
  • eksperymentalnych prac rozwojowych,
  • usług doradczych.

Koszty kwalifikowane w projekcie muszą zawrzeć się w przedziale od 1 mln zł do 50 mln euro. Dofinansowanie może stanowić nawet 70 proc. wartości projektu (w zależności od wielkości przedsiębiorstwa i lokalizacji inwestycji).

Więcej informacji:

Badania na rynek – konkurs ogólny

Badania na rynek – firmy z miast średnich

Badania na rynek – Dostępność Plus

 

Opublikowano: 03.10.2019 13:39
Poprawiono: 03.10.2019 13:55
Modyfikujący: izabela_skolimowska
Udostępniający: izabela_skolimowska
Autor dokumentów: