26 września 2019

Uruchomiona dodatkowa runda w ramach Umiędzynarodowienia Krajowych Klastrów Kluczowych

Informujemy o ogłoszeniu dodatkowej - V rundy w konkursie nr 4/2019 poddziałania 2.3.3 Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Nabór wniosków o dofinansowanie odbywał się będzie w terminie od 1 października 2019 r. do 15 listopada 2019 r.

Informacja o V rundzie konkursu zawarta została w par.3 ust. 3  zaktualizowanego Regulaminu konkursu.

Poznaj szczegóły działania Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych.

Opublikowano: 26.09.2019 13:21
Poprawiono: 26.09.2019 13:24
Modyfikujący: dawid_cybulski
Udostępniający: dawid_cybulski
Autor dokumentów: